Ta fram planer och strategier

På den här sidan hittar du stöd i att ta fram kommunala planer och strategier.

Kulturplan

Står du inför att skriva en kulturplan eller kulturstrategi? Här finns råd om processen, exempel på kulturplaner och annat som är bra att tänka på.

Barnkulturplan

Här finns råd och stöd för dig som står i färd med att ta fram en kommunal barnkulturplan.

Glödlampor hänger framför en lång bokhylla fylld med böcker

Biblioteksplan

Här finns råd och stöd för dig som står i färd med att ta fram en biblioteksplan eller strategi.

Kulturmiljö – underlag och program

Kulturförvaltningen har expertkompetens i kulturmiljöfrågor. Vi erbjuder olika typer av planeringsunderlag, såsom utredningar, program och inventeringar.

Hur tillgänglig är din plan?

Målet med att tillgänglighetsanpassa din plan är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja sin demokratiska rättighet att delta i och utöva kultur. En tillgänglig plan ska leda till förbättrad tillgänglighet i verksamhet, lokaler och i organisationen.