Kulturmiljö – underlag och program

Kulturförvaltningen har expertkompetens i kulturmiljöfrågor. Vi erbjuder olika typer av planeringsunderlag, såsom utredningar, program och inventeringar.

Natur- och kulturmiljön är en viktig tillgång i människors vardag och för lokal och regional utveckling. En bevarad historisk dimension i vår närmiljö ger oss perspektiv på nutiden och en möjlighet att känna trygghet och förankring.  Det är en central resurs i den hållbara samhällsplaneringen som det gäller att ta hand om på bästa sätt. Kulturarvet är dessutom en viktig del av varumärket för många platser!

Kulturhistoriska analyser och planer

Kulturförvaltningen erbjuder hjälp med olika typer av kulturhistoriska analyser och planeringsunderlag. Det kan vara utvärderingar och revideringar av kommunala kulturmiljöer och kulturmiljöprogram, landskaps- och kartanalyser, kulturhistoriska förstudier eller dokumentationer. Vi tar även fram kunskapsunderlag och informationsmaterial om fornlämningar och kulturlandskap.

I samråd med våra beställare tar vi fram individuellt utformade förundersökningar och underlag som passar det aktuella projektets omfattning och behov. Kontakta oss gärna för att diskutera vidare.

Vi kan även erbjuda tjänsten certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden (KUL). En sakkunnig kontrollant ska där det enligt lag är föreskrivit följa ombyggnadsprojekt från planering till genomförande och besiktning.

Vi kan hjälpa er med:

  • Kulturhistoriska analyser, utredningar och bedömningar av bebyggelsemiljöer och landskap.
  • Underlag för infrastrukturplanering
  • Kulturmiljöprogram för kommuner
  • Kulturmiljöunderlag i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Sakkunnig kontrollant av kulturvärden (KUL)
  • Dokumentationer och bedömning av kulturvärden

Exempel på byggnadsinventeringar och kulturmiljöunderlag som finns framtaget för kommuner i Västra Götaland hittar du här.

Kontakt

Enhetschef Kulturmiljö
Jan Johansson, 070-659 03 46
jan.johansson@vgregion.se