Remisser och rådgivning

Vill du få hjälp med byggnader, miljöer eller fornlämningar i din närhet? Är du privatperson, skogsägare eller kommunal tjänsteman? Vill du få råd om hur du renoverar ditt hus på ett hållbart sätt? Vill du ha svar på en remiss eller få tag på en samrådspart i ett planärende? Vill du k-märka ditt hus?

Dessa och många andra frågor kan vi hjälpa dig med. Kontakta oss, vi ger dig vägledning i alla ärenden som berör kulturmiljön!

Kommunala remisser - bygglov och planärenden

Kulturförvaltningen fungerar som remissinstans för flera myndigheter och för regionens kommuner när det gäller exempelvis samhällsplanering. Vi granskar och avger yttranden i ärenden som avser arkeologi, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och landskap i och utanför tätorter och städer. Som samrådspart är vi rådgivande i frågor som berör kulturmiljön i planprocesser och vid bygglov.

Ta kontakt med handläggarna med ansvar för din kommun. Eller skicka en förfrågan till kultur@vgregion.se

Rådgivning i fornlämningsfrågor

Vill du veta något om fornlämningar i din närhet? Funderar du på att bygga i anslutning till en fornlämning? Har du hittat nya fornlämningar? Behöver du hjälp med utsättning, remisshantering eller andra frågor rörande fornlämningar och deras hantering? Vi har bred kompetens och hjälper dig med dina frågor!

Ta kontakt med en arkeolog. Du hittar mer information här.

Rådgivning om byggnadsvård och bebyggelsehistoria

Vill du nyfiken på att veta mer om ditt hus? Har du generella frågor om samhälls- och bebyggelsehistoria? Har du frågor om hur du ska renovera, vilka material du ska använda eller varför ditt hus är försett med en torpargrund? Här kan du läsa mer om rådgivning om byggnadsvård.

Marie Odenbring Widmark

Antikvarie

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 42 60