Remisser och rådgivning om fornlämningar

Vill du veta något om fornlämningar i din närhet? Funderar du på att bygga i anslutning till en fornlämning? Har du hittat nya fornlämningar? Behöver du hjälp med utsättning, remisshantering eller andra frågor rörande fornlämningar och deras hantering? Vi hjälper dig med dina frågor!

Kulturlandskapet och de lämningar som finns bevarade från olika tidsperioder ger oss möjlighet att förstå hur landskapet förändrats över tid och rum. Hur det nyttjats och omvandlats till det som omger oss idag. Ett kulturlandskap som vi har skapat från den äldsta stenåldern fram till idag.

Kulturförvaltningen svarar på och ger vägledning i frågor som berör kulturlandskap och fornlämningar. Vi är remissinstans för kommuner, länsstyrelsen och näringsliv i frågor rörande fornlämningar, byggnationer och samhällsplanering. Behöver du råd? Kontakta oss!

Alla fornlämningar är skyddade

Alla fornlämningar, även de som inte är kända, omfattas av Kulturmiljölagen. Nyupptäckta fornlämningar ska registreras i Riksantikvarieämbetes fornminnesregister. Om du upptäckt en ny fornlämning kan du ta kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet eller med oss. En besiktning av lämningen bör utföras innan den kan registreras. Inför en besiktning krävs information om lämningen och var den ligger, samt dina kontaktuppgifter.

Vi arbetar med kunskapsutveckling inom arkeologin i Västsverige. Verksamhetens syfte är att undersöka och dokumentera, utveckla och förmedla denna kunskap samt att skapa underlag för beslut enligt Kulturmiljölagen.

Anton Lazarides

Antikvarie

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 10