Forskning

Forskning

Göteborgs naturhistoriska museum vetenskapliga samlingar används regelbundet av forskare och studenter från hela världen. Museet är engagerat i ett flertal forskningsprojekt, både nationellt och internationellt.

Lån av vetenskapligt material

Våra vetenskapliga samlingar används regelbundet av forskare och studenter från hela världen, dels vid besök på Göteborgs naturhistoriska museum, dels genom utlån. Museet är engagerat i ett flertal forskningsprojekt, i samarbete med olika forskargrupper, både nationellt och internationellt.

Närmare hundra enskilda arkiv

I våra topografiska arkiv finner du bland annat uppgifter om fastigheter, fornlämningsregistret vägleder dig till fornlämningar i Dalsland och Göta Älvdalen i våra närmare hundra enskilda arkiv kan man hitta unikt forskningsmaterial från såväl privatpersoner som institutioner och företag.

Samlingar

I våra samlingar finns miljontals objekt och de utgör grunden för museernas verksamhet. Här kan du läsa mer om föremålen och om hur vi arbetar med samlingarna.