Digitala samlingar och bibliotek

Museernas digitala samlingar är en skattkammare för alla som är intresserade av natur- och kulturarv. De digitala samlingarna samlingarna är tillgängliga för alla och består av miljontals fotografier och fotograferade föremål. Flera av regionens institutioner och verksamheter har dessutom egna bibliotek med speciallitteratur. Där hittar du samlingar av böcker inom ämnen som historia, industrihistoria, slöjd, byggnadsvård, konservering, biologi och zoologi med mera.

Historiska kunskapskällor

Här hittar du en översikt och information om de olika samlingsdatabaser som används av de flesta kulturarvsinstitutioner i Sverige. Flera av dem hänger ihop, men de fyller olika funktioner.

K-samsök - Swedish Open Cultural Heritage

K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Data om kulturarv – till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar – som finns på en mängd olika institutioner och platser samlas in till K-samsöks databas och görs därifrån tillgänglig för användning, berikning och utveckling.

Klicka här för att komma till K-samsök på Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Via K-samsök når du mer än fem miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runtom i Sverige och visar information från många svenska museer, arkiv och register, till exempel Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet, Riksantikvarieämbetet och Västarvets samlingar.

Det rör sig om allt från föremål i ett museums samlingar till information om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar.

  • Cirka 900 000 fornminnen, t ex gravfält, runstenar och industrilämningar.
  • Cirka 130 000 historiska/k-märkta byggnader, t ex slott och kyrkor.
  • Drygt 1 miljon fotografier tagna från mitten av 1800-talet fram till idag.
  • Föremålsbeskrivningar och -bilder från svenska museer, allt från stenåldersyxor till iPhones.

Drygt två miljoner av objekten har bilder kopplade till sig, och 1,6 miljoner har koordinater och kan placeras på en karta. 
Klicka här för att läsa mer om K-samsök.

För att söka i samlingarna kan du till exempel använda Kringla eller Västarvets samlingssök här nedan.

Digitalt Museum

Digitalt Museum gör svenska och norska museers samlingar tillgängliga för alla intresserade, oberoende av tid och plats. Målet är att samlingarna lättare ska kunna användas för studier, undervisning och bildsökning. 
Klicka här för att komma till Digitalt Museum.

Europeana

I Europeana kan du söka i museers samlingar, arkiv och bibliotek från hela Europa. Upptäck fotografier, målningar, böcker, tv-klipp, kartor och föremål som du tidigare kanske inte visste ens fanns. En fantastisk kunskapsbank. 
Klicka här för att komma till Europeana.

Om biblioteken

Biblioteken är i första hand referensbibliotek och katalogerna är sökbara via internet. Man kan läsa på plats men inte låna med sig böcker hem. 

Ett bibliotek (Slöjd & Byggnadsvård) lånar ut böcker efter beställningar via andra bibliotek, så kallade fjärrlån. På vissa av biblioteken får studenter och forskare låna böcker. Flera av biblioteken har fasta öppettider, medan det krävs överenskommelse i förväg på andra. För att ta reda på när de olika biblioteken är öppna, se respektive museums hemsida.

Klicka här för att söka i regionens bibliotek.

Behöver du hjälp med att söka i katalogen?

Kontakta Bibliotekarie Lena Svensson: lena.c.svensson@vgregion.se