Habilitering Borås

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:30 - 9:30

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:30
 • fredag 8:00 - 12:00

Besöksadress

Klinikvägen 42
504 57 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Södra Älvsborgs Sjukhus, Ingång 27

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Habilitering & Hälsa Habilitering
501 82 Borås

Välkommen till habilitering Borås!

Här får vuxna som har en funktionsnedsättning vård och stöd efter sina förutsättningar och behov. 


Vård och stöd

Vård och stöd

Fysioterapeut undersöker en persons ben
Vi arbetar tillsammans med kunskap, strategier och träning för att öka möjligheterna till socialt samspel, kommunikation och att klara aktiviteter i vardagen.

Vi tar emot personer över 18 år som har en utredd diagnos inom:

Autism

Autismspektrumtillstånd, AST är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. 

Autismspektrumtillstånd - AST, 1177.se
Autism - stöd och vård på Habilitering & Hälsa


Intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. 

Intellektuell funktionsnedsättning - 1177.se
Intellektuell funktionsnedsättning - stöd och vård på Habilitering & Hälsa


Förvärvad hjärnskada

En hjärnskada kan ge både synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Ofta påverkas kroppens motorik, men hjärnskador kan också ge kognitiva svårigheter som inte är lika uppenbara.

Förvärvad hjärnskada - stöd och vård på Habilitering & Hälsa


Rörelsenedsättning

Hjärnskada, cerebral pares, neurologiska sjukdomar och muskelsjukdomar är exempel på diagnoser och sjukdomar som medför rörelsenedsättning.

Cerebral pares - 1177.se
Förvärvad hjärnskada
Neuromuskulära sjukdomar - Neuroförbundet
Rörelsehjälpmedel - 1177.se
Rörelsenedsättning - stöd och vård på Habilitering & Hälsa


Förstabesök

Förstabesök

Så här kan ett första besök på habiliteringen gå till.

Reception och väntrum

Receptionslucka med leende personal bakom.

Anmäl dig och betala i receptionen.
Vi hämtar dig i väntrummet.
Du träffar en eller två personer som arbetar på habiliteringen.
Vilka du ska träffa står på din kallelse.
Vi går till ett samtalsrum.

Besöket

Två personer samtalar

Vi utgår från din remiss.
Du får beskriva dina problem eller svårigheter.
Personalen från habiliteringen antecknar det du berättar, lyssnar och ställer frågor.
Besöket tar ungefär en timma.
Innan du åker hem ska du veta vem som ska kontakta dig igen och när.

Efter besöket

Anteckningarna från besöket skrivs in i din journal.
Efter besöket träffas flera yrkespersoner som får ta del av det du har berättat.
De ger förslag på vilken vård och stöd vi kan ge dig.

Återkoppling och kontakt

Habiliteringen kontaktar dig som vi kom överens om på besöket.
Du får information om vad vi kan erbjuda.
Du bestämmer om du vill ha det stödet som erbjuds.
Om du inte kan få det stöd som du behöver på habiliteringen, får du vägledning till rätt verksamhet eller myndighet.

Yrken

Yrken

Hos oss möter du specialister på funktionsnedsättningar inom olika yrken.
Två personer tittar på bildstöd

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten kan ge förslag på strategier och träning för att vardagen ska fungera bättre, till exempel att förflytta sig, att passa tider och planera. Vid behov kan arbetsterapeuten förskriva anpassade hjälpmedel.

Vanliga insatser från arbetsterapeuten


Fysioterapeut

Fysioterapeuten kan ge stöd och behandling om du känner dig spänd, har ont i musklerna, har svårt att ligga, sitta eller att röra dig. Du får även råd om hur du ska träna och använda kroppen för att må bra. Målet är att förbättra, bevara eller kompensera din funktionsförmåga.

Vanliga insatser från fysioterapeut


Dietist

Dietisten utreder och behandlar nutritionsproblem som kan medföra hälsorisker som ett förändrat energi- och näringsintag eller en försämrad ät- och sväljfunktion.

Vanliga insatser från dietisten


Kurator

Kuratorn erbjuder stöd genom samtal. Du kan tala med kuratorn om sådant du ofta tänker på, och få hjälp med att förstå dig själv. Kuratorn berättar om rättigheter och skyldigheter i samhället, och kan ge stöd i kontakten med myndighetspersoner för frågor kring arbete, boende, ekonomi och utbildning.

Vanliga insatser från kurator


Logoped

En logoped utreder och behandlar tal-, språk- och kommunikationssvårigheter och sväljningsproblem. Logopeden provar också ut och anpassar hjälpmedel samt arbetar med alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK efter behov.

Vanliga insatser från logoped


Läkare

Läkaren ansvarar för undersökningar, medicinskt behov och behandling relaterat till en funktionsnedsättning. Läkaren skriver även intyg som kräver särskild kunskap om funktionsnedsättningar och kan remittera till andra vårdinstanser för fortsatt vård.

Vanliga insatser från läkare


Psykolog

Psykologer inom habilitering vuxen arbetar för att öka patientens och omgivningens kunskap om funktionsnedsättningen samt främja självkännedom hos patienten. Vi arbetar med att stärka befintliga förmågor och utveckla kompensatoriska strategier, direkt mot patient eller riktat mot omgivande nätverk. Insatserna har funktionsnedsättningen som utgångspunkt. 

Vanliga insatser från psykolog


Sjuksköterska

Sjuksköterskan har ett helhetsperspektiv på din hälsa och bedömer, analyserar, planerar och genomför behandling och stöd för andning, cirkulation, elimination, fysisk aktivitet, sömn, hud, nutrition, sexualitet, smärta och vävnad. Sjuksköterskan ansvarar också för medicinuppföljning.

Vanliga insatser från sjuksköterska


Remiss

Remiss

För att komma till oss krävs remiss eller en egenremiss. Remissen ska innehålla ett läkarintyg eller en psykologbedömning som visar en utredd diagnos och ett aktuellt behov av stöd och behandling. 

Använd helst 1177.se för din egenremiss. Har du inte möjlighet att logga in på 1177.se kan du istället fylla i och skicka in en blankett.

1177.se
Blankett egenremiss

Skicka remissen till närmaste mottagning för vuxna

Habilitering Borås är närmast för patienter som bor i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda.

Habilitering Göteborg är närmast för patienter som bor i Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv,  Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.             

Habilitering Skövde är närmast för patienter som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde Tibro, Tidaholm, Töreboda eller Vara.

Habilitering Vänersborg är närmast för patienter som bor i Trollhättan, Lilla Edet, Orust, Lysekil, Uddevalla, Sotenäs, Vänersborg, Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Tanum, Dals-Ed, Åmål eller Strömstad.Remiss till habilitering vuxen för vårdgivare

Konsultation för vårdgivare

Konsultation för vårdgivare

Vi ger råd och konsultation till andra vårdgivare kring funktionsnedsättningar. Kontakta mottagningen direkt för konsultation med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare eller psykolog.

Vid ditt besök hos oss

Egenremiss vid frågeställning utifrån utmanande beteende

Egenremiss vid frågeställning utifrån utmanande beteende hos person med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism.  

Vad menas med utmanande beteende?

Det förekommer olika begrepp för ett beteende som är av en sådan svårighetsgrad, intensitet, frekvens eller varaktighet att det riskerar att påverka nivån av livskvalitet eller den fysiska säkerheten för personen själv eller personer i dess närhet. Exempel på begrepp som används är utmanande beteende, problemskapande beteende, utagerande eller utåtagerande beteende.

Genesen är ofta multifaktoriell och kan orsakas av olika faktorer däribland somatiska, psykiatriska och/eller miljömässiga (omgivningsfaktorer). Möjlig somatisk orsak alltid ska uteslutas först.

Habiliteringens insatser 

De insatser som Habiliteringen kan erbjuda och bidra med är; tvärprofessionell kartläggning av det utmanande beteendet utifrån funktionsförmåga i vardagen samt djupare genomgång av omgivningsfaktorer (kommunikation, kravanpassning, bemötande, stöd och rutiner). Samverkan med psykiatri och primärvård.

Egenremiss eller remiss för att få habiliterande insatser  

Vid behov av insatser från Habiliteringen utifrån utmanande beteende rekommenderas remiss från vårdcentralsläkare. Vi ber dig att vända dig till din vårdcentral för att få hjälp med en allmänmedicinsk genomgång och därefter vid behov skriva egenremiss eller att läkaren skriver en remiss till Habiliteringen.
En allmänmedicinsk genomgång är ett viktigt underlag för att kunna gå vidare med eventuell utredning och planering av insatser.


 • 1 av 4
 • 2 av 4
 • 3 av 4
 • 4 av 4

Enhetschef


Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:30 - 9:30

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:30
 • fredag 8:00 - 12:00

Besöksadress

Klinikvägen 42
504 57 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Södra Älvsborgs Sjukhus, Ingång 27

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Habilitering & Hälsa Habilitering
501 82 Borås

Välkommen till habilitering Borås!

Här får vuxna som har en funktionsnedsättning vård och stöd efter sina förutsättningar och behov. 

Vid ditt besök hos oss


Vård och stöd

Vård och stöd

Fysioterapeut undersöker en persons ben
Vi arbetar tillsammans med kunskap, strategier och träning för att öka möjligheterna till socialt samspel, kommunikation och att klara aktiviteter i vardagen.

Vi tar emot personer över 18 år som har en utredd diagnos inom:

Autism

Autismspektrumtillstånd, AST är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. 

Autismspektrumtillstånd - AST, 1177.se
Autism - stöd och vård på Habilitering & Hälsa


Intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. 

Intellektuell funktionsnedsättning - 1177.se
Intellektuell funktionsnedsättning - stöd och vård på Habilitering & Hälsa


Förvärvad hjärnskada

En hjärnskada kan ge både synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Ofta påverkas kroppens motorik, men hjärnskador kan också ge kognitiva svårigheter som inte är lika uppenbara.

Förvärvad hjärnskada - stöd och vård på Habilitering & Hälsa


Rörelsenedsättning

Hjärnskada, cerebral pares, neurologiska sjukdomar och muskelsjukdomar är exempel på diagnoser och sjukdomar som medför rörelsenedsättning.

Cerebral pares - 1177.se
Förvärvad hjärnskada
Neuromuskulära sjukdomar - Neuroförbundet
Rörelsehjälpmedel - 1177.se
Rörelsenedsättning - stöd och vård på Habilitering & Hälsa


Förstabesök

Förstabesök

Så här kan ett första besök på habiliteringen gå till.

Reception och väntrum

Receptionslucka med leende personal bakom.

Anmäl dig och betala i receptionen.
Vi hämtar dig i väntrummet.
Du träffar en eller två personer som arbetar på habiliteringen.
Vilka du ska träffa står på din kallelse.
Vi går till ett samtalsrum.

Besöket

Två personer samtalar

Vi utgår från din remiss.
Du får beskriva dina problem eller svårigheter.
Personalen från habiliteringen antecknar det du berättar, lyssnar och ställer frågor.
Besöket tar ungefär en timma.
Innan du åker hem ska du veta vem som ska kontakta dig igen och när.

Efter besöket

Anteckningarna från besöket skrivs in i din journal.
Efter besöket träffas flera yrkespersoner som får ta del av det du har berättat.
De ger förslag på vilken vård och stöd vi kan ge dig.

Återkoppling och kontakt

Habiliteringen kontaktar dig som vi kom överens om på besöket.
Du får information om vad vi kan erbjuda.
Du bestämmer om du vill ha det stödet som erbjuds.
Om du inte kan få det stöd som du behöver på habiliteringen, får du vägledning till rätt verksamhet eller myndighet.

Yrken

Yrken

Hos oss möter du specialister på funktionsnedsättningar inom olika yrken.
Två personer tittar på bildstöd

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten kan ge förslag på strategier och träning för att vardagen ska fungera bättre, till exempel att förflytta sig, att passa tider och planera. Vid behov kan arbetsterapeuten förskriva anpassade hjälpmedel.

Vanliga insatser från arbetsterapeuten


Fysioterapeut

Fysioterapeuten kan ge stöd och behandling om du känner dig spänd, har ont i musklerna, har svårt att ligga, sitta eller att röra dig. Du får även råd om hur du ska träna och använda kroppen för att må bra. Målet är att förbättra, bevara eller kompensera din funktionsförmåga.

Vanliga insatser från fysioterapeut


Dietist

Dietisten utreder och behandlar nutritionsproblem som kan medföra hälsorisker som ett förändrat energi- och näringsintag eller en försämrad ät- och sväljfunktion.

Vanliga insatser från dietisten


Kurator

Kuratorn erbjuder stöd genom samtal. Du kan tala med kuratorn om sådant du ofta tänker på, och få hjälp med att förstå dig själv. Kuratorn berättar om rättigheter och skyldigheter i samhället, och kan ge stöd i kontakten med myndighetspersoner för frågor kring arbete, boende, ekonomi och utbildning.

Vanliga insatser från kurator


Logoped

En logoped utreder och behandlar tal-, språk- och kommunikationssvårigheter och sväljningsproblem. Logopeden provar också ut och anpassar hjälpmedel samt arbetar med alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK efter behov.

Vanliga insatser från logoped


Läkare

Läkaren ansvarar för undersökningar, medicinskt behov och behandling relaterat till en funktionsnedsättning. Läkaren skriver även intyg som kräver särskild kunskap om funktionsnedsättningar och kan remittera till andra vårdinstanser för fortsatt vård.

Vanliga insatser från läkare


Psykolog

Psykologer inom habilitering vuxen arbetar för att öka patientens och omgivningens kunskap om funktionsnedsättningen samt främja självkännedom hos patienten. Vi arbetar med att stärka befintliga förmågor och utveckla kompensatoriska strategier, direkt mot patient eller riktat mot omgivande nätverk. Insatserna har funktionsnedsättningen som utgångspunkt. 

Vanliga insatser från psykolog


Sjuksköterska

Sjuksköterskan har ett helhetsperspektiv på din hälsa och bedömer, analyserar, planerar och genomför behandling och stöd för andning, cirkulation, elimination, fysisk aktivitet, sömn, hud, nutrition, sexualitet, smärta och vävnad. Sjuksköterskan ansvarar också för medicinuppföljning.

Vanliga insatser från sjuksköterska


Remiss

Remiss

För att komma till oss krävs remiss eller en egenremiss. Remissen ska innehålla ett läkarintyg eller en psykologbedömning som visar en utredd diagnos och ett aktuellt behov av stöd och behandling. 

Använd helst 1177.se för din egenremiss. Har du inte möjlighet att logga in på 1177.se kan du istället fylla i och skicka in en blankett.

1177.se
Blankett egenremiss

Skicka remissen till närmaste mottagning för vuxna

Habilitering Borås är närmast för patienter som bor i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn eller Vårgårda.

Habilitering Göteborg är närmast för patienter som bor i Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv,  Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.             

Habilitering Skövde är närmast för patienter som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde Tibro, Tidaholm, Töreboda eller Vara.

Habilitering Vänersborg är närmast för patienter som bor i Trollhättan, Lilla Edet, Orust, Lysekil, Uddevalla, Sotenäs, Vänersborg, Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Tanum, Dals-Ed, Åmål eller Strömstad.Remiss till habilitering vuxen för vårdgivare

Konsultation för vårdgivare

Konsultation för vårdgivare

Vi ger råd och konsultation till andra vårdgivare kring funktionsnedsättningar. Kontakta mottagningen direkt för konsultation med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare eller psykolog.

Egenremiss vid frågeställning utifrån utmanande beteende

Egenremiss vid frågeställning utifrån utmanande beteende hos person med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism.  

Vad menas med utmanande beteende?

Det förekommer olika begrepp för ett beteende som är av en sådan svårighetsgrad, intensitet, frekvens eller varaktighet att det riskerar att påverka nivån av livskvalitet eller den fysiska säkerheten för personen själv eller personer i dess närhet. Exempel på begrepp som används är utmanande beteende, problemskapande beteende, utagerande eller utåtagerande beteende.

Genesen är ofta multifaktoriell och kan orsakas av olika faktorer däribland somatiska, psykiatriska och/eller miljömässiga (omgivningsfaktorer). Möjlig somatisk orsak alltid ska uteslutas först.

Habiliteringens insatser 

De insatser som Habiliteringen kan erbjuda och bidra med är; tvärprofessionell kartläggning av det utmanande beteendet utifrån funktionsförmåga i vardagen samt djupare genomgång av omgivningsfaktorer (kommunikation, kravanpassning, bemötande, stöd och rutiner). Samverkan med psykiatri och primärvård.

Egenremiss eller remiss för att få habiliterande insatser  

Vid behov av insatser från Habiliteringen utifrån utmanande beteende rekommenderas remiss från vårdcentralsläkare. Vi ber dig att vända dig till din vårdcentral för att få hjälp med en allmänmedicinsk genomgång och därefter vid behov skriva egenremiss eller att läkaren skriver en remiss till Habiliteringen.
En allmänmedicinsk genomgång är ett viktigt underlag för att kunna gå vidare med eventuell utredning och planering av insatser.


 • 1 av 4
 • 2 av 4
 • 3 av 4
 • 4 av 4

Enhetschef