Remiss till syncentral

För att få insatser från syncentral krävs alltid remiss från ögonläkare. Det behövs för att få ett värde på synfunktionen samt att få en medicinsk bedömning och orsak till synnedsättningen.

Med en synnedsättning avses en person som har så nedsatt synfunktion eller blindhet att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift, att med synens hjälp orientera sig eller ha andra väsentliga svårigheter att klara vardagssysslor på grund av synnedsättningen

Avsaknad av syn på ett öga räknas inte som synnedsättning om det andra ögat har normal synfunktion.

Bedömning sker enligt WHO:s kategorier

Kategorier för synnedsättning

Enligt WHO och Socialstyrelsen, 2010-01-01. 

0 - Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3 - 1,0
1 - Måttlig synnedsättning 0,1 - 0,3
2 - Svår synnedsättning 0,05 - 0,1
3 - Blindhet 0,02 - 0,05
4 - Blindhet Ljusperception
5 - Blindhet Ingen ljusperception

Ett av följande kriterier måste uppfyllas 

Vuxna

  1. Patient som med bästa fördragbar korrektion ej uppnår högre synskärpa än 0.3 eller sämre på bästa öga. 
  2. Om det finns inskränkningar i synfältet som förväntas påverka dagliga aktiviteter (kopior på synfältsschabloner eller underlag från synfältsundersökning ska bifogas).
  3. Patient med läsförmåga lika med eller sämre än 10 punkter med addition +4,00 på ett läsavstånd på 25 cm och god belysning. 
  4. Andra betydande synfunktionsdefekter, vilka utgör ett hinder i vardagen. Beskriv utförligt.

Barn och ungdomar under 20 år

  1. Patient som med bästa fördragbar korrektion ej uppnår högre synskärpa än 0.3 eller sämre på bästa öga.
  2. Då ögonläkare finner ett synbeteende som tyder på synnedsättning hos ett barn i låg ålder eller på tidig utvecklingsnivå.
  3. Om det finns inskränkningar i synfältet som förväntas påverka dagliga aktiviteter (kopior på synfältsschabloner eller underlag från synfältsundersökning ska bifogas).
  4. Patient med läsförmåga lika med eller sämre än 10 punkter eller synskärpa på nära håll lika med eller sämre än 0,3 med bästa fördragbara korrektion.
  5. Andra betydande synfunktionsdefekter, vilka utgör ett hinder i vardagen. Beskriv utförligt. 

Skicka remissen till närmaste syncentral 

Mottagningar