Insynsskydd på glas

Glasgång på Kungälvs sjukhus. I fönsterpartierna syns konst av Alexandra Kern.
Fotograf: Bert Leandersson

Mellan den nya vårdbyggnaden och de befintliga lokalerna löper en glasgång.

Glasgångens ytor är till hälften av glas och till hälften täta delar på båda sidor om gången. Det konstnärliga uppdraget består av gestaltning på glas som samtidigt ska skapa insynsskydd.

Konst på insynsskyddande glas

Med förslaget "Estuarium" har Alexandra Kern utgått från Kungälvs geografiska placering vid Nordre älvs estuarium (lagun/bukt), där sötvatten gradvis blandas med saltvatten. Hennes motiv förmedlar en känsla av flöde och rytm och skapar bilden av himmel och en föränderlig horisont.

Alexandra Kern bor i Stockholm och är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och Beckmans Akademi. Alexandra har ställt ut separat både i Sverige och utomlands och är representerad bland annat på The British Museum i London samt Nationalmuseum och Moderna museet i Stockholm. Gestaltningsuppdrag har bland annat utförts för Stockholmshem, Soldalaskolan i Södertälje och på S:t Görans sjukhus. Alexandra arbetar också som lärare vid Nyckelviksskolan i Stockholm.