Kulvertar

Kulvert under den nya vårdbyggnaden. På väggarna syns konst av Anna Persson.
Fotograf: Bert Leandersson

Den nya vårdbyggnaden medförde också att nya kulvertar byggdes. Det konstnärliga uppdraget bestod av gestaltning på väggar i kulvertar under tillbyggnaden av sjukhuset.

I kulvertarna rör sig medarbetare dagligen. Här finns bl.a. teknisk försörjning, omklädningsrum, tvätt- och sopnedkast. Kulvertarna används även för transporter av material, matvagnar m.m. Den konstnärliga gestaltningen ska bidra till nyfikenhet, orienterbarhet, glädje och stolthet hos personalen.

Konst i kulvertar

Anna Perssons konst grundar sig i det visuella berättandet. Hennes förslag "Plötsligt en dag" andas lekfullhet, skönhet och lätthet – motsatsen till det slutna rum som är signifikativt för kulvertar. Anna vill framkalla nyfikenhet och ju mer man tittar ges betraktaren möjlighet att upptäcka nya saker.

Anna Persson är bosatt i Partille, utbildad vid Gerlesborgsskolan i Stockholm och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Anna har ställt ut på en mängd gallerier och museer runt om i Sverige, både separat och i grupp. Göteborgs konstförening, Färgfabriken, Stockholm, Eskilstuna konstmuseum och Galleri Mors Mössa är några av gallerierna som haft Anna som separatutställare. Gestaltningsuppdrag har bl.a. utförts på Enslövskolan, Halmstad, Landsarkivet i Göteborg, Varbergs sjukhus och i en gångtunnel i Hjällbo.