Avgifter

Hälso- och sjukvården bekostas till största delen av skatter. Den avgift som man betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Avgifterna för ett besök varierar beroende på vad det är för typ av besök. Aktuella avgifter finns på webbplatsen 1177.

Högkostnadsskydd

Det finns ett tak för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård – högkostnadsskydd. Det innebär att man inte behöver betala mer än en viss summa i patientavgifter under ett år. När man uppnått denna summa får man ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden.

Högkostnadsskyddet täcker oftast inte:

  • de avgifter som man betalar per dag när man är inlagd på sjukhus, 
  • vaccinationer, 
  • annan förebyggande vård, 
  • kostnad för ett uteblivet besök,
  • kostnader för kopia av journalen.

Patientfakturering

Västra Götalandsregionen fakturerar de flesta avgifter inom sjukvården genom en samlingsfaktura. En samlingsfaktura innehåller alla avgifter för offentlig vård som man haft den senaste kalendermånaden och som inte betalats kontant.

Mer information om patientfaktureringen och kontaktuppgifter till fakturaenheten finns på webbplatsen 1177.

Avgift vid uteblivet besök

Om man uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får man betala den avgift som motsvarar patientavgiften. Vid uteblivet besök då patientavgift inte skulle tagits ut får man också betala en avgift. Denna ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Läs mer