Service på sjukhuset

På sjukhusområdet finns café, apotek och stilla rum.

Café

I sjukhusets huvudentré finns ett café som drivs av Espresso House. Caféet erbjuder lättare rätter, smörgåsar, kakor och drycker.

Apotek

I sjukhusets huvudentré finns ett apotek där du kan hämta ut recept och köpa receptfria läkemedel. Apoteket är öppet vardagar kl. 9.00–18.00.

Stilla rum

På Kungälvs sjukhus finns ett stilla rum som är till för alla – oavsett religionstillhörighet. Rummet är till för stillhet och andakt, meditation och avskildhet. Det stilla rummet är beläget på entréplanet.

Sjukhuskyrka

Sjukhuskyrkan är till för både patienter, närstående och sjukhusets medarbetare. Sjukhuskyrkans kontor är belägna på bottenplanet. Sjukhuskyrkan firar som regel gudstjänster på torsdagar och söndagar kl. 15.00 på någon av avdelningarna 1–8 eller i det stilla rummet, enligt anslag.

Sjukhuskyrkan är till för dig

  • när du känner dig ensam, orolig eller ledsen,
  • när du vill ha någon att dela dina tankar med, 
  • när du vill dela din glädje med någon, samt
  • när du behöver någon som lyssnar.

Kontakta oss gärna, tfn 0303-37 70 46 eller per e-post (marie.pervik@svenskakyrkan.se).

Sjukhuskyrkans medarbetare

Per-Olof Holm, sjukhuspräst
Marie Pervik, socionom och arbetsledare
Petra Lax, socionom

Sjukhuskyrkan (extern webbplats)