Konst

Såväl inomhus som utomhus kommer vårdmiljön att förses med konst i olika former. Bilden visar Jennifer Forsbergs idé till konstnärlig gestaltning av utomhusmiljön. Bild: Jennifer Forsberg

I tillbyggnaden av Kungälvs sjukhus ingick konstnärlig gestaltning av de nya lokalerna.

Konsten består både av lös konst (enskilda, flyttbara konstverk) och av fast konst (konst som är integrerad i husen eller utemiljön). Konstenheten vid Västfastigheter ansvarade för den konstnärliga gestaltningen.

Uppdragen för den fasta konsten – som placeras i vårdrum, utomhusmiljön, kulvertar och på insynsskyddande glas – tilldelades efter upphandling fem konstnärer.

Läs mer om den konstnärliga gestaltningen på undersidorna.