Vårdrummen

Två av uppdragen avsåg konstnärlig gestaltning av de nya vårdrummen. Konsten – i form av motiv, bild, eller annat – ska placeras mellan fönstren i de nya vårdrummen.

Varje team på en vårdavdelning har sitt gestaltningstema: älven, staden, naturen eller havet. Detta ska även återspeglas i vårdrummen. Den konstnärliga gestaltningen ska inge lugn, trygghet, nyfikenhet och vara en spegling av det vardagliga utanför sjukhusmiljön för patienter och anhöriga.

Konst i vårdrum med tema älven och tema staden

Del av ett av Agneta Spångbergs keramik-kollage inom temat älven.
Del av ett av Agneta Spångbergs keramik-kollage inom temat älven.
I sina förslag "Grönska" och "Mitt Kungälv" skapar Agneta Spångberg reliefer i keramik och vill skapa en känsla av varmt och välkomnande mottagande för patienten, stimulera fantasin och dra tankarna till andra miljöer.

Agneta Spångberg är keramiker och utbildad vid Capellagården, Öland och Ceramic Department of the Sun Valley Center for the Arts, Idaho, USA. Hon har ställt ut på en mängd gallerier i Sverige och utomlands, och är representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet, Statens Konstråd samt ett flertal kommuner och landsting. Offentliga uppdrag är bland annat Kryssningsfartyget Mein Schiff, TUI Cruises GmbH, Danderyds sjukhus och Telia Mobitel huvudentré.

Konst i vårdrum med tema naturen och tema havet

Skiss, modell och färdiggjorda emaljer av Marie Isaksson.

Skisser och en modell som visar Marie Isakssons idé. I förgrunden färdiga emaljer som kommer att sättas upp i ett av patientrummen.

Marie Isaksson arbetar med grafiska tekniker, betong, blästrat glas, måleri och emalj. I sitt förslag till Kungälvs sjukhus har hon skapat verk i emalj som är luftiga och friska med oväntade kombinationer i färg och form. Innehållet är en blandning av abstrakta mönster och konkreta motiv från havet och naturen.

Marie Isaksson är verksam i Sjuntorp och utbildad vid Hovedskous målarskola, Göteborg, Dômen konstskola, Göteborg samt RMI-Berghs, Stockholm. Marie har sedan 1992 haft ett 50-tal separatutställningar på bl.a. Grafik i Väst, Göteborg, Grafiska sällskapet, Stockholm, Härnösands konsthall och Ålgården i Borås samt deltagit i ett flertal samlingsutställningar både i Sverige och utomlands. Hon har även utfört gestaltningsuppdrag i Nya Centralsjukhuset i Karlstad.