Vården och patientrummen

De nya vårdavdelningarna utformas med fokus på patientens vård och integritet.

Alla inneliggande patienter har ett eget rum med tillhörande toalett-/duschrum. På så sätt ökas patientsäkerheten och risken för smittspridning minskar.

Enkelrummen gör det möjligt för patienten att prata ostört med personalen, vilket gör att integriteten värnas. Det gör också att patienterna kan vara delaktiga i sin vård på ett bättre sätt. Fler undersökningar och behandlingar kan utföras inne på patientrummet.

Varje patientrum har stora fönster med fina ljusinsläpp.

På rummen kommer det också att finnas möjlighet för närstående att övernatta.