Älv och himmel kantar glasgång till vårdbyggnaden

I sin ateljé på Södermalm i Stockholm arbetar Alexandra Kern vidare med linjernas form och färgton i ”Estuarium”; verket som ska pryda förbindelsegångens glasväggar.

En lugn och harmonisk rörelse. Det är en grundläggande tanke i Alexandra Kerns arbete med konstnärlig utsmyckning till den glasgång som ska koppla samman de nya vårdavdelningarna med den befintliga sjukhusbyggnaden.

I upphandlingen av konstnärlig gestaltning till Nya Kungälvs sjukhus valdes Alexandra Kerns förslag ”Estuarium” ut för att uppföras på förbindelsegångens glasväggar. Verket är tematiserat kring Nordre älv och dess mynningsområde.

– Inredningsprogrammet för det nya sjukhuset bygger mycket på naturen – havet, älven och växtligheten – så jag började gräva i samma inspirationsområde, berättar Alexandra Kern. Jag gjorde mycket research om vilken natur, flora och fauna som finns omkring Kungälv, och jag tittade på hur Nordre älv tar sig fram genom landskapet. Sedan började jag göra tuschlavyrer över hur älven ser ut från ovan.

En annan inspirationskälla som Alexandra använt sig av är 1700-talsgravyren över Nordre älv, Kungälv och Bohus fästning från bokverket ”Suecia antiqua et hodierna” (”Det forna och nuvarande Sverige”):

– Som grafiker intresserar jag mig mycket för linjerna i en bild och hur de tillsammans bildar form och volym. Utifrån den här gravyren började jag göra digitala skisser på de linjer som tecknar himlen.

Kollage av lavyr och grafik

Därefter scannade Alexandra in tuschlavyrerna av älven och sammanfogade dem med linjerna till ett kollage. På så sätt har ett antal snarlika men samtidigt skiftande motiv skapats, vilka för tankarna till himmel, moln, vatten och landskap. Alexandra har också utnyttjat glaspartiernas asymmetriska placering för att skapa en rytm och rörelse i motivet.

– Min konst är sådan att man kan närma sig den sinnligt. Jag försöker gestalta tid, stämning och färger på ett sätt som kan vara både abstrakt och figurativt, på samma gång.

I mitten av augusti besökte Alexandra sjukhuset för att presentera de färgskalor hon valt att arbeta med samt sex mindre provtryck på glas som visar delar av motivet. Vid mötet, där projektledare, konstkonsult, arkitekt och byggledare närvarade, stämde man också av tidsplanen samt vilken sorts glas som beställts till gången.

– Glas har en färgton som kan vara mer eller mindre synlig. Eftersom originalen jag gör kommer att tryckas direkt på de glas som ska monteras i gången är det viktigt att veta vad det är för typ av glas, så att de inte har en ton som förändrar konstverkets färger. Över huvud taget så vill man som konstnär gärna vara delaktig i processen när man arbetar med sådana här projekt. Ofta är man på plats när verken monteras, så att det blir rätt.

Vid mötet enades man också om ett system för hur glasen ska märkas upp – både på glasen och på ritningarna – så att de som ska montera glasen vet var i gången respektive skiva ska placeras och vilken sida som ska vändas inåt.

Konst som håller över tid

Alexandra har tidigare gjort konstverk för bl.a. Sabbatsbergs sjukhus och Örebro universitetssjukhus:

– När jag arbetar med konst till sjukhus funderar jag mycket över vem det är som ska möta konsten, i vilken sinnesstämning de personerna är och hur det ser ut där för övrigt. Ibland har jag målat upp lokalens väggfärg här i ateljén för att se så att det kommer att stämma överens. Men den stora utmaningen när man arbetar med offentliga lokaler är att konsten ska finnas där under många, många år utan att upplevas som föråldrad. Där tycker jag att de graverade linjerna och de flöden som de bildar absolut håller över en lång tid.

 
Den konstnärliga utsmyckningen av gångens glas-partier kommer också att fungera som insynsskydd.
Den konstnärliga utsmyckningen av gångens glaspartier kommer också att fungera som insynsskydd.
Tuschlavyrer av Nordre älvs flöde. Under dessa syns 1700-talsgravyren av Bohus fästning.
Tuschlavyrer av Nordre älvs flöde. Under dessa syns 1700-talsgravyren av Bohus fästning.
Alexandra Kern visar provtryck på glas.
I mitten av augusti besökte Alexandra Kern Kungälvs sjukhus och visade då de första provtrycken på glas.
Ett av de blåa provtrycken.
Ett av de blåa provtrycken.
Alexandra Kern arbetar ofta med grafiska uttryck.
Alexandra Kern arbetar ofta med grafiska uttryck i sin konst.