Utvärdera

Kompetensutvecklingsinsatser ska stärka möjligheterna att nå verksamhetens mål. I utvärderingsfasen tittar vi på om vi gör på rätt sätt.

Vi tittar bland annat på:

  • Når utbildningen önskad effekt?
  • Vilket lärande uppstår?
  • Är arbetssätten funktionella?
  • Vilka förbättringar behöver göras?

Modell för utvärdering

Vilken utvärdering du genomför beror på vad du vill få ut av utbildningen, det vill säga övergripande syfte och mål. Utvärdering genomförs i den här fasen men planeras redan i design-fasen (redan här behöver du bestämma hur utbildningen ska utvärderas).

En modell för utvärdering av resultat och effekt av utbildning är professor Donald Kirkpatricks modell vilken består av fyra nivåer som fyller olika funktioner i utvärderingsprocessen.

  • Reaktion: Hur upplevde deltagaren utbildningen?
  • Lärande: På vilket sätt ökade deltagarnas kunskapsnivå och kompetens?
  • Beteendeförändring: Hur har beteenden och arbetssätt förändrats?
  • Resultat/effekt: Vilken effekt har uppnåtts i verksamheten till följd av utbildningen?

En rekommenderade mininivå är att utvärdera hur deltagarna och utbildarna upplevde utbildningen för att identifiera hur den kan förbättras. Om du vill kunna utvärdera vilka effekter utbildningen får på längre sikt behöver även lärande och beteendeförändring utvärderas.

Delar av det du kommer fram till i utvärderingsfasen kan troligtvis tjäna som information i en annan utbildnings analysfas. Fundera på vem som behöver ta del av den här informationen.