Autism

Autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Hur livet påverkas av autism kan variera mycket från person till person.

Autism - 1177.se

Stöd och vård på Habilitering & Hälsa

Vi kan ge kunskap om diagnosen och hur vardagen kan fungera bättre. Du kan få stöd och strategier för att utveckla din förmåga att kommunicera och hantera sociala situationer.

Stöd och vård för barn och ungdomar med autism

 • Barn upp till 6 år som har autism kan få stöd och behandling inom habilitering, efter att diagnosen utretts på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
  Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
 • Barn och ungdomar som är mellan 6 och 18 år, och har autism i kombination med ytterligare en funktionsnedsättning; som till exempel intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada, utreds och får insatser på habiliteringen.
 • Barn och ungdomar som är mellan 6 och 18 år och har autism men inga andra funktionsnedsättningar utreds och får insatser på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
  Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Vilken vårdgivare som har ansvar för vad anges i en så kallad regional medicinsk riktlinje.

Ansvarsfördelning och samverkan mellan, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering (pdf)


Exempel på insatser

 • Diagnosinformation
 • Påminnelseverktyg, planeringshjälpmedel och tidshjälpmedel kan underlätta vardagen
 • Föräldrar till barn som har svårt att kommunicera kan få en utbildning i AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, för att stimulera barnets förmåga att kommunicera.
 • Barn i förskoleålder kan få intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund, IBT eller mindre intensiva mångsidiga insatser på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism, MBT

IBT och MBT

Intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism, IBT och mindre intensiva mångsidiga insatser på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism, MBT är metoder för att hjälpa små barn med autism att utvecklas och lära sig flera färdigheter samtidigt.

Om IBT och MBT för vårdnadshavare

Forskning om intensivinlärning

Filmer om att möta små barn med autism

Webbutbildning om autism

Region Skåne har tagit fram utbildningsmaterialet i samverkan med Autism och Aspbergerföreningen i Skåne med finansiellt stöd av Arvsfonden