Intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Intellektuell funktionsnedsättning - 1177.se
Downs syndrom - 1177.se

Stöd och vård på Habilitering & Hälsa

Vi kan ge kunskap om diagnosen och hur vardagen kan fungera bättre. 

Exempel på insatser

  • Vi ser dina förmågor och hjälper dig att förstärka dem.
  • Vi lär ut sätt och strategier för att utveckla din förmåga att kommunicera. Vi arbetar med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), exempelvis bildstöd.
  • Hjälp med att få vardagens rutiner att fungera bättre på olika sätt. Påminnelseverktyg, planeringshjälpmedel och tidshjälpmedel kan underlätta.
  • Man kan kompensera för funktionsnedsättningen med goda rutiner och ibland med hjälpmedel.

Film om intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning, IF där du även får möta personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med IF. Filmen är 23 minuter lång och framtagen av Infoteket, Region Uppsala.