Karriärutvecklingsmodell

Vårt mål är att du som sjuksköterska ska känna trygghet och självständighet i din yrkesutveckling. För att underlätta utformningen av din individuella kompetensutvecklingsplan har Västra Götalandsregionen tagit fram en karriärutvecklingsmodell.

Karriärutvecklingsmodellen består av sex nivåer som spänner mellan nybörjare och expert. Med hjälp av modellen identifierar du var du står i din karriär i dag, vart du är på väg och vilka vägar du kan ta för att nå dina mål.

Det är du och din chef som tillsammans tar fram din kompetensutvecklingsplan under era utvecklings- och lönesamtal. Ni utgår från dina förutsättningar och behov, men också från verksamhetens mål och uppdrag.

Löneutvecklingen följer yrkesutvecklingen

Västra Götalandsregionen och Kungälvs sjukhus arbetar aktivt för jämställda löner och karriärutvecklingsmodellen har en tydlig koppling till din löneutveckling. När din kompetens och ditt ansvar ökar genom yrkesutveckling ökar också lönen. Med karriärutvecklingsmodellen vill vi skapa förutsättningar för dig att kontinuerlig kunna utveckla din kompetens i Västra Götalandsregionen och på Kungälvs sjukhus.