Praktisk information och anmälan

Programstarter

PLUS läkare 14 mars - 19 december 2024   Programmet fullt!

PLUS läkare 25 september - 24 april 2024   Programmet fullt!

PLUS läkare 15 oktober - 17 juni 2024

PLUS läkare februari 2025

PLUS sjuksköterskor prel. november 2024

PLUS Tandvårdspersonal: Programstart planeras utifrån behov, välkommen att skicka in en intresseanmälan!

Programavgifter

PLUS finansieras av programavgifter och anslag från Regionstyrelsens personalutskott. Programavgiften betalas av den verksamhet där deltagaren är anställd. 
 
Programavgift PLUS Sjuksköterskor: Omställningsfonden står för finansieringen av hela programavgiften.
 
Programavgift PLUS Tandvårdspersonal: Folktandvården centralt står för programavgiften.
 
Programavgift PLUS Läkare: 30 000 kr (20 000 kronor i grundavgift + 10 000 kr för språkdelen)
 
(Medarbetare som är uppvuxna i Sverige eller har gått i svenskt gymnasium går PLUS utan språkdelen, övriga rekommenderas delta i språkdelen!)

Anmälan till PLUS

Anmälan till PLUS görs av chef, HR, utbildningssamordnare eller liknande.

Obs! Studierektorer och chefer som vill anmäla BT-läkare till PLUS (BT i fristående form eller som ST2021) registrerar istället detta via denna länk:
Till registrering av BT-läkare
Då kommer anmälan in både till den regionala BT-samordnaren och till PLUS! 

Uppgifter om deltagaren:

Uppgifter om verksamheten: