Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Praktisk information och anmälan

PLUS ska genom att förmedla kunskap om och förtrogenhet i det svenska sjukvårdssystemet bidra till att medarbetarna känner sig trygga i sin yrkesroll och kan arbeta patientsäkert. PLUS bidrar till höjd kompetens i svenska språket med målet god kommunikation och ökad delaktighet på arbetsplatsen. PLUS mål är att avlasta verksamheterna genom att vara ett kvalitativt kunskapsstöd för utlandsutbildade medarbetare.

Programstarter och programavgifter

Programstarter

 

PLUS Läkare: mars 2022 - november 2022

PLUS Sjuksköterskor: oktober 2021 - april 2022

PLUS Tandvård: 14 mars 2022 – 19 december 2022

Programavgifter

PLUS finansieras till hälften av programavgifter och till hälften av anslag från Regionstyrelsens personalutskott. Programavgiften betalas av den verksamhet där deltagaren är anställd. Halva programavgiften faktureras vid uppstart av programmet och andra hälften faktureras vid avslutat program.
 
Programavgift PLUS Läkare: 65 000 kronor
 
Programavgift PLUS Sjuksköterskor med flera yrken: 45 000 kronor
 
Programavgift PLUS Tandvårdspersonal: Folktandvården centralt står för programavgiften.
 
Medarbetare som är utbildade utomlands men är uppvuxna i Sverige kan gå PLUS utan språkmodul till en lägre kostnad.

Förkunskaper

Deltagarens språknivå bör vara på lägst B2-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Läs gärna mer under PLUS Språk. Deltagaren behöver inte ha svensk legitimation för att få gå PLUS. Vi hjälper gärna till vid frågor om språknivåer och legitimationsprocesser.

Anmälan till PLUS

Uppgifter om deltagaren
Uppgifter om verksamheten
 
Senast uppdaterad: 2021-12-08 15:26