Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PLUS program för läkare

Illustration av två läkare som sitter och samtalar. En läkare syns framifrån och den andra bakifrån.
Fotograf: VGR

Bastjänstgöring (BT) för utlandsutbildade läkare

PLUS är ett stöd som ger nytta i verksamheten

PLUS avlastar chefer och handledare i den kliniska verksamheten genom att komplettera introduktionen på arbetsplatsen. Detta frigör tid och resurser och bidrar till ökad patientsäkerhet. Medarbetaren förbättrar sina språkkunskaper och får god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor. Medarbetaren blir förtrogen med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring sjukvården.

Detta ger PLUS till deltagarna

PLUS bidrar till att ge utlandsutbildade medarbetare full nytta av sin utbildning. Samarbetet med kollegor, mötet med patienter och kontakterna med omgivande aktörer underlättas. Delaktigheten på arbetsplatsen ökar och medarbetaren blir en tydligare del av ett sammanhang där kunskaperna bättre kommer till sin rätt. Dessutom blir deltagarna genom PLUS en del av ett nätverk med läkare som har liknande erfarenheter.

Förutsättningar och förkunskaper

Deltagarna ska vara anställda i Västra Götalandsregionen och vi välkomnar medarbetare som är utbildade både inom och utanför EU/EES. Programmet kombineras med kliniskt arbete på vårdcentral eller sjukhus. Deltagarna bör vara på lägst språknivå B2 för att kunna tillgodogöra sig innehållet i programmet. Deltagare måste inte ha svensk legitimation men bör vara på god väg i processen mot svensk legitimation. Kontakta oss gärna för råd om språknivå och legitimationsprocess!

Upplägg

PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, grupphandledning och språk. PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva, tar ansvar för sitt eget lärande och bidrar till andras lärande.
 
Programmet planeras, genomförs och leds av en programledare med samma profession som deltagarna. Programledaren fungerar som en mentor och guide för våra deltagare.
 
Programmet pågår under 33 veckor. En heldag varje vecka ägnas åt föreläsning och grupphandledning. En heldag varannan vecka ägnas åt språk och kommunikation. Övrig tid arbetar deltagaren på sin ordinarie arbetsplats.
 
Medarbetare som är utbildade utanför Sverige och är uppvuxna utanför Sverige är normalt sett på PLUS en dag varje vecka och två dagar varannan vecka.
 
Språkläraren gör inledningsvis en individuell bedömning och språkundervisning kan därefter i samråd med berörd chef erbjudas en heldag varje vecka, beroende på deltagarens språknivå och behov av undervisning.
 
Detta innebär vidare att medarbetare som är utbildade utanför Sverige men är uppvuxna i Sverige (och därmed inte har behov av språkundervisning) är på PLUS en heldag varje vecka.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier

Ett stort antal teman bearbetas med hjälp av föreläsare/utbildare som är experter inom sina ämnen. Vi går igenom hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad, styrd och finansierad. Viktiga samarbetspartners i vården och hur samverkan sker med t ex Försäkringskassan, apoteken, kommunal sjukvård och socialtjänst. Försäkringsmedicin, steg 1 ingår.
 
Juridik i hälso- och sjukvården är centralt och vi behandlar relevanta lagar och regler så som offentlighet och sekretess, patientlagen, patientdatalagen, hälso- och sjukvårdslagen, smittskyddslagen mm.
 
Dokumentation såsom journalföring och journalhantering samt intygsskrivande gås igenom och tränas. Patientsäkerhet är ett genomgående tema och IVO bidrar med kunskap om ansvar, avvikelser och rapportering. 
 
Vi går igenom förskrivning och läkemedel samt samverkan och riktlinjer mot antibiotikaresistens. Psykisk ohälsa i primärvård och psykiatri innehållande bland annat suicidstegen, LPT och vårdintyg. Rättsmedicin och trafikmedicin är andra ämnen som tas upp. 
 
Patientsamtal tränas genom simuleringsworkshop med träning, handledning och feedback av erfarna handledare. Teamarbete i vården genom interprofessionellt samarbete och medarbetarskap är ett annat ämne som vi arbetar med i workshopformat. 
 
Slutligen ingår givetvis viktiga ämnen som etiska dilemman i sjukvården, jämlik vård och hälsa och kulturell medvetenhet.

Grupphandledning

Grupphandledning med fokus på erfarenhetsutbyte och reflektion under ledning av erfarna läkare.
 
Mer information finns på sidan för utbildningsform och lärande

Svenska språket

Fortsättningskurs i språk och kommunikation med kultur och samhällsorientering som avslutas med VGR språktest på C1-nivå för alla deltagare.
 
Mer information finns på sidan för språk och kommunikation

Auskultation

En veckas auskultation i annan verksamhet. Deltagare i primärvård auskulterar på sjukhus; somatisk vård eller inom psykiatrin. Deltagare från sjukhusen auskulterar i primärvården. 

Aktuell programinformation

Programstart, deltagaravgift och anmälan

PLUS September 2021
Programmet startar torsdagen den 30 september 2021 och avslutas 19 maj 2022.

Torsdagar: Föreläsning (förmiddag) och grupphandledning (eftermiddag)

Onsdagar (varannan onsdag ): Språk och kommunikation (heldag)

PLUS Januari 2022

Programmet startar tisdagen den 26 januari 2022 och avslutas i oktober 2022. 

Programavgiften är 65 000 kr och betalas av respektive arbetsgivare.  

Faktablad PLUS för läkare (pdf), nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät

Anmälan görs här av chef eller HR

James Weaver

James är programledare på PLUS för läkare samt specialist i allmänmedicin.

Sebastian Wallén

Medicinsk rådgivare
Sebastian är programledare på PLUS för läkare samt specialist i radiologi.
Senast uppdaterad: 2021-09-03 16:30