Tillgänglighetsredogörelse Lärportalen

Västra Götalandsregionen (regionstyrelsen) står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur Lärportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vgregion.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Skicka e-post till vgr.larportal@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till vgr.larportal@vgregion.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument

 • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel. Till exempel rubriknivåer.
 • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder av text som saknar alternativtext.
 • Det finns text, komponenter och grafik som har för låg kontrast.
 • Det finns filmer som saknar textning.
 • Det finns filmer som saknar syntolkning.
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
 • Det finns textstycken där språk inte tydliggörs automatiskt.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.

 

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

 • Rubriker kommer i fel ordning på flera ställen, vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
 • Det finns återkommande kontrastproblem, vilket gör att vissa delar kan vara svåra att uppfatta.
 • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
 • Det finns länkar som inte är kodade som länkar vilket gör att de inte kan uppfattas av eller klickas på med hjälpmedel.
 • Det finns tillbaka-länkar som inte fungerar. De leder inte tillbaka utan till sidan man redan är på.
 • Det finns knappar som inte innehåller någon text som kan uppfattas av hjälpmedel, vilket gör att det inte framgår vad knappen gör.
 • Det finns filterfunktioner som är felaktigt kodade och går därför inte att använda med hjälpmedel.
 • Det finns drop-down-menyer som är felaktigt kodade och går därför inte att använda fullt ut med hjälpmedel.
 • Det finns listor som inte är kodade som listor, vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
 • Vissa delar saknar ledtexter och etiketter vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
 • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
 • Vissa delar går inte att nå eller styra med tangentbord.
 • Det finns delar som är krångliga att styra med tangentbord.
 • Det finns tillfällen då man fastnar och inte kommer vidare med tangentbord och hjälpmedel.
 • Innehåll som poppar upp går inte alltid att interagera med eller stänga med hjälpmedel

Hur vi testat webbplatsen 

Löpande kontroller av tillgängligheten på Lärportalen görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Senaste bedömningen gjordes den 10 november 2020.

Webbplatsen publicerades 10 augusti 2020

Redogörelsen uppdaterades den 7 december 2021.

Totara version 13.