Pedagogiska grundprinciper

Illustration av de fyra pedagogiska grundprinciperna (aktiverande, motiverande, inkluderande och hållbara) i form av händer.

En gemensam pedagogisk idé i organisationen skapar bättre förutsättningar för pedagogisk verksamhet av hög kvalitet. Västra Götalandsregionen har därför tagit fram fyra principer som kan fungera som grund för olika typer av lärsituationer. De pedagogiska grundprinciperna är viktiga både för den som ska utbilda och för den som ska lära på egen hand eller tillsammans med andra. De har också betydelse för organisationens utveckling. Grundprinciperna ska därför vara en vision, ett stöd och en möjlighet för hela regionen.

För dig som vill lära dig mer om de pedagogiska grundprinciperna har VGR tagit fram en lärresurs. I lärresursen beskrivs de fyra grundprinciperna, vad de innebär och hur de kan användas i VGR. Lärresursen finns i Lärportalen och är öppen för alla, oavsett om du är anställd i VGR eller ej.

Pedagogiska grundprinciper i Lärportalen