VGR-föreläsningar

Här hittar du inspelade VGR-föreläsningar. Föreläsningarna är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det medicinska kompetensutvecklingsrådet. De vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

OBS! Filmerna på denna sida är inte instruktioner och ska inte heller användas som instruktioner för ingrepp, behandlingar, rådgivning eller andra vårdinsatser. Det är viktigt att du alltid uppdaterar dig på gällande riktlinjer, lagar och regler.

Vissa filmer innehåller bilder som kan uppfattas som obehagliga.