Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stress och smärta

Många patienter som söker för stressrelaterad ohälsa rapporterar även värk/smärta från olika delar av kroppen. Resultaten från de studier vi hittills genomfört visar att smärta i kombination med stress minskar den självskattade arbetsförmåga och den självskattade prestationsförmågan markant över tid.

Pågående forskning

Inga särskilda studier pågår inom området för närvarande. Inom ramen för vår UMS forskning analyserar vi data avseende egen rapportering av smärtsymtom och smärta som samsjuklighet till psykisk ohälsa.

Publicerat

Bakgrunden till våra studier inom området är att tidigare forskning har visat att patienter med stressrelaterad ohälsa ofta har ett betydande inslag av olika smärttillstånd i sin symtombild. Många av studierna har haft en tvärsnittsdesign som gör att det inte går att säga någonting om kausalitet d.v.s. om "vad som är hönan och vad som är ägget". Ur ett kliniskt perspektiv är det dock viktigast att känna till att smärta och stress ofta följs åt och komplicerar behandlingen av denna patientkategori.

I våra egna studier har vi kunna se att ca 60-70% av patienter som söker för stressrelaterad också rapporterar värk/smärta från olika delar av kroppen. I denna patientkategori är smärta ett av de symtom som kvarstår längst. Vi tittar för närvarande på om kvarstående smärta också fördröjer tillfrisknandet från stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Resultaten från de studier vi hittills genomfört visar att smärta i kombination med stress minskar den självskattade arbetsförmåga och den självskattade prestationsförmågan markant över tid.

Ergonomiska och pykosociala faktorer i arbetet, 2020

Arbetsförmåga vid stress och smärta, 2014

Ansträngning, värk och smärta, 2011

Mobiltelefon, 2011

Myofeedback och styrketräning, 2011

An increased response to experimental muscle pain, 2011

Telemedicinsk behandling, 2010

Kontakt

Docent Agneta Lindegård Andersson agneta.lindegard@vgregion.se 


Senast uppdaterad: 2022-01-28 14:00