Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

DHEA-s unga vuxna med UMS

Studien tyder på att nivåer av det hälsofrämjande "ungdomshormonet" DHEA-s är låga hos yngre patienter med utmattningssyndrom.

Titel

Low levels of dehydroepiandrosterone sulfate in younger burnout patients.

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Institutet för stressmedicin Göteborg, Töres Theorell, Stockholms universitet, Mark M. Kushnir, Salt Lake City USA och Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEA-s) är ett regenerativt hormon av betydelse för att behålla och återfå hälsa. Nivåerna av DHEA-s är som högst hos unga vuxna och minskar därefter med ökad ålder. Vi har tidigare rapporterat om lägre DHEA-s nivåer hos stressade individer. Den här studien undersökte DHEA-s nivåer hos patienter med utmattningssyndrom.

Metod

122 patienter (51 % män) och 47 kontroller (51 % män) i åldern 25-54 år inkluderades i studien. DHEA-s nivåer mättes i blodprov tagna på fastande mage på morgonen. Nivåerna av DHEA-s jämfördes statistiskt mellan patienter och kontroller, dels i hela gruppen, dels separat för varje åldersgrupp baserade på 10-års intervall.

Resultat

I den yngsta åldersgruppen (25-34 år) var DHEA-s nivåerna 25 % lägre hos patienterna än kontrollerna (p = 0.006). Skillnaden var större hos de kvinnliga studiedeltagarna än de manliga (32 % lägre jämfört med 13 % lägre hos patienter jämfört med kontroller). Det sågs ingen skillnad mellan patienter och kontroller hos dem i de äldre åldersgrupperna (35-44 år och 45-54 år) eller när alla analyserades tillsammans (p = 0.187).

Slutsats

Studien tyder på att nivåer av det hälsofrämjande "ungdomshormonet" DHEA-s är låga hos yngre patienter med utmattningssyndrom. Det är sannolikt att låga DHEA-s nivåer först och främst observeras i unga individer med utmattningssyndrom eftersom yngre individer har mycket högre nivåer av DHEA-s och variationer mellan individer då lättare kan ses.

Publicerat

PLoS One, 2015

Senast uppdaterad: 2017-02-24 13:21