DHEA-s unga vuxna med UMS

Studien tyder på att nivåer av det hälsofrämjande "ungdomshormonet" DHEA-s är låga hos yngre patienter med utmattningssyndrom.

Titel

Low levels of dehydroepiandrosterone sulfate in younger burnout patients.

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Institutet för stressmedicin Göteborg, Töres Theorell, Stockholms universitet, Mark M. Kushnir, Salt Lake City USA och Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEA-s) är ett regenerativt hormon av betydelse för att behålla och återfå hälsa. Nivåerna av DHEA-s är som högst hos unga vuxna och minskar därefter med ökad ålder. Vi har tidigare rapporterat om lägre DHEA-s nivåer hos stressade individer. Den här studien undersökte DHEA-s nivåer hos patienter med utmattningssyndrom.

Metod

122 patienter (51 % män) och 47 kontroller (51 % män) i åldern 25-54 år inkluderades i studien. DHEA-s nivåer mättes i blodprov tagna på fastande mage på morgonen. Nivåerna av DHEA-s jämfördes statistiskt mellan patienter och kontroller, dels i hela gruppen, dels separat för varje åldersgrupp baserade på 10-års intervall.

Resultat

I den yngsta åldersgruppen (25-34 år) var DHEA-s nivåerna 25 % lägre hos patienterna än kontrollerna (p = 0.006). Skillnaden var större hos de kvinnliga studiedeltagarna än de manliga (32 % lägre jämfört med 13 % lägre hos patienter jämfört med kontroller). Det sågs ingen skillnad mellan patienter och kontroller hos dem i de äldre åldersgrupperna (35-44 år och 45-54 år) eller när alla analyserades tillsammans (p = 0.187).

Slutsats

Studien tyder på att nivåer av det hälsofrämjande "ungdomshormonet" DHEA-s är låga hos yngre patienter med utmattningssyndrom. Det är sannolikt att låga DHEA-s nivåer först och främst observeras i unga individer med utmattningssyndrom eftersom yngre individer har mycket högre nivåer av DHEA-s och variationer mellan individer då lättare kan ses.

Publicerat

PLoS One, 2015