DHEA-s produktion vid UMS

Studien tyder på att kapaciteten att producera DHEA-s under akut stress är lägre hos patienter med utmattningssyndrom.

Titel

Indication of attenuated DHEA-s response during acute psychosocial stress in patients with clinical burnout.

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Anna Sjörs och  Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Dehydroepiandrosteron sulfat (DHEA-s) är ett regenerativt hormon. DHEA-s produktionen ökar tillfälligt under akut stress, och antas där ha en skyddande funktion gentemot konsekvenserna av kortisol. Vi har tidigare rapporterat att produktionen av DHEA-s under akut stress är lägre hos individer som rapporterar långvarig stress. Syftet med den här studien var att undersöka produktionen av DHEA-s under akut stress hos patienter med utmattningssyndrom.

Metod

17 patienter med utmattningssyndrom (10 män, 7 kvinnor) och 13 friska (och ej långvarigt stressade) kontroller (9 män, 4 kvinnor) i åldern 31-50 år genomgick Trier Social Stress Test, vilket är ett väl etablerat stresstest som används för att studera stressfysiologiska reaktioner. Blodprov togs före testet, direkt efter testet och efter en 30 minuters återhämtning. Nivåerna av DHEA-s vid de olika tidpunkterna mättes. Två mått på ökningen av DHEA-s under testet beräknades (delta DHEA-s och AUCI DHEA-s). Ökningen av DHEA-s jämfördes statistiskt mellan de två grupperna.

Resultat

Patienterna uppvisade 43 % mindre AUCI (p = 0.041) och 34 % lägre delta värde (p = 0.054). Lägre DHEA-s produktion sågs hos både manliga och kvinnliga patienter.

Slutsats

Studien tyder på att kapaciteten att producera DHEA-s under akut stress är lägre hos patienter med utmattningssyndrom. Försämrad DHEA-s produktion kan vara en av länkarna mellan stress, utmattning och hur dessa påverkar hälsan.

Publicerat

Journal of Psychosomatic Research, 2015