Nyhetsbrev

Vi delar med oss av omvärldsbevakning, tips och kunskap i våra nyhetsbrev. Anmäl dig som prenumerant på de nyhetsbrev du vill få till dig.

 

Bibliotek

Nyhetsbrevet för bibliotek skickas cirka åtta gånger om året och samlar tips, aktiviteter, evenemang och massa annat som är aktuellt inom biblioteksområdet. 

Prenumerera på nyhetsbrevet Bibliotek

Läs mer om hur vi jobbar med biblioteksutveckling. 


Barnens bibliotek

Barnens biblioteks nyhetsbrev kommer ungefär en gång per månad och innehåller bland annat intervjuer och tävlingar. Nyhetsbrevet har målgruppen barn. 

Prenumerera på nyhetsbrevet Barnens bibliotek

Läs mer om Barnens bibliotek här.


Dans

Danskonsulenternas nyhetsbrev kommer ut ungefär en gång i månaden. Det innehåller bland annat information om aktuella projekt och utlysningar. Vi tipsar också om vad andra gör på dansområdet.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dans

Läs mer om hur vi jobbar på dansområdet.


Cirkus

Nyhetsbrevet kommer ut ungefär fem gånger per år. Här skriver vi bland annat om aktuella projekt och utlysningar. Vi tipsar också om vad andra gör på cirkusområdet. Nyhetsbrevet vänder sig till VGR:s kommuner och arrangörer och till organisationer, institutioner och utövare inom cirkusområdet.

Prenumerera på nyhetsbrevet Cirkus

Läs mer om hur vi jobbar på cirkusområdet.


Film och rörlig bild

Filmkonsulenternas nyhetsbrev kommer ut ungefär en gång i månaden. Det innehåller bland annat information om aktuella projekt och utlysningar. Vi tipsar också om vad andra gör på området.

Prenumerera på nyhetsbrevet Film och rörlig bild

Läs mer om hur vi jobbar med filmområdet.


Filmfestivalen Frame

I Frame Filmfestivals nyhetsbrev får du veta allting som rör Västsveriges största festival för kortfilm. Nyhetsbrevet utkommer ungefär en gång per år. Filmfestivalen Frame är en årlig kortfilmfestival, tävling och mötesplats för filmare och filmintresserade i Västsverige. 

Prenumerera på Frame Filmfestivals nyhetsbrev

Läs mer om Frame Filmfestival här. 


Klangfärg

I detta nyhetsbrev får du ta del av Klangfärgs verksamhet, nyheter, tips och inspiration. Klangfärg är en resurs för dig som arbetar inom LSS, anpassad skola, kulturskolan eller liknande verksamheter där du möter personer med olika förutsättningar och funktionsnormer. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger per år. 

Prenumerera på Klangfärgs nyhetsbrev

Läs mer om Klangfärg här. 


Kultur

Nyhetsbrevet skickas ut efter kulturnämndens sammanträden, ungefär åtta gånger om året. Nyhetsbrevet samlar upp viktiga nyheter samt uppdaterar om nya beslut i kulturnämnden och kommande händelser inom kulturområdet, med koppling till VGR:s kulturverksamheter.

Brevet riktar sig till yrkesverksamma inom konst och kultur, dig som enskild konstnär eller kulturutövare, organisationer, föreningar och företag inom konst och kultur, till dig som arbetar i kommun, kommunalförbund, region eller på myndighet, journalister samt alla som är intresserade av kulturnämndens arbete.

 

Läs mer om Kulturnämndens uppdrag här. 

 


Kulturskolan

Nyhetsbrevet för kulturskolan kommer ut ungefär fyra gånger per år. Här skriver vi bland annat om aktuella projekt och fortbildningar. Du som är chef för en kulturskola i Västra Götaland får nyhetsbrevet automatiskt, men alla som är intresserade av våra aktuella projekt kring kulturskolan är välkomna att prenumerera. 

Prenumerera på nyhetsbrevet Kulturskolan

Läs mer om hur vi jobbar med kulturskolan.


Körcentrum Väst

Körcentrum Västs nyhetsbrev är till för den körintresserade och utkommer cirka 7 gånger per år. Körcentrum Väst finns för dig som sjunger i kör, eller skulle vilja sjunga i en kör. Vi är till för körledare, tonsättare och körorganisationer. 

Prenumerera på Körcentrum Västs nyhetsbrev

Läs mer om Körcentrum Väst.


Litteratur

Nyhetsbrevet om litteratur skickas ut ungefär fyra gånger om året. Här får du tips på aktiviteter och evenemang och massa annat som är aktuellt inom litteraturområdet.

Prenumerera på nyhetsbrevet Litteratur

Läs mer om hur vi jobbar med litteraturområdet. 


Museum

Nyhetsbrevet för museer skickas cirka fyra gånger per år och speglar vad som sker i museisektorn, regionalt och nationellt. Det tar även upp kompetenshöjande frågor, konferenser av vikt samt beredskapsfrågor. 

Prenumerera på nyhetsbrevet Museum

Så arbetar vi på museiutvecklingsområdet.


Natur och Kulturarv

Vill du veta mer om det mesta av det bästa inom inom kulturmiljö, byggnadsvård, arkeologi, konservering, naturvård, pedagogik, utställningar och slöjd? Eller regionalt utvecklingsarbete inom natur- och kulturarv i Västra Götaland? Prenumerera då på detta nyhetsbrev. Det går ut fyra till sex gånger om året.

Prenumerera på nyhetsbrevet Natur och Kulturarv

 


Publikutveckling

Nyhetsbrevet kommer ut ungefär sex gånger om året. Det innehåller främst information om kommande föreläsningar i serien Publiken i fokus, men också fördjupningsmaterial och viss omvärldsbevakning. Nyhetsbrevet är till för dig som jobbar på en offentlig kulturinstitution och är intresserad av publikutveckling.

Prenumerera på nyhetsbrevet Publikutveckling.

Lär mer om hur vi jobbar med publikutveckling: RePublik - centrum för publikutveckling. 


Samtida konst, arkitektur, form och design

Nyhetsbrevet utkommer 6 gånger per år. I nyhetsbrevet uppdateras du bland annat om våra aktuella projekt, fortbildningar och utlysningar. Vi tipsar också ibland om vad andra gör.

Nyhetsbrevet vänder sig till VGR:s kommuner och till organisationer, institutioner, konsthallar, studerande och utövare inom fältet samtida konst, arkitektur, form och design.

Prenumerera på nyhetsbrevet Samtida konst, arkitektur, form och design

Läs mer om hur vi jobbar med samtida konst, arkitektur, form och design. 


Slöjd

Slöjdnyheter direkt i din inkorg! Nyhetsbrevet från hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalandsregionen kommer ungefär fyra gånger per år. Här tipsar vi bland annat om våra kurser, projekt, utställningar och evenemang. 

Prenumerera på nyhetsbrevet Slöjd

Läs mer om hur vi jobbar med slöjdområdet. 


Slöjd och byggnadsvård

I det här nyhetsbrevet får du information om nyheter, kurser, föreläsningar, utställningar och arrangemang på Slöjd & Byggnadsvård på Nääs. Nyhetsbrevet skickas ut fem gånger per år. 

Prenumerera på nyhetsbrevet Slöjd och byggnadsvård

Läs mer om verksamheten på Slöjd och Byggnadsvård.


Hantering av dina personuppgifter

GDPR bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa generellt om hur vi inom Västra Götalandsregionen, VGR, behandlar dina personuppgifter.  

För nyhetsbrev gäller att uppgifterna används separat för respektive nyhetsbrev och delas inte med andra system eller andra organisationer. Undantag är när det gäller anställda och förtroendevalda i VGR, där personuppgifter kan hämtas från andra system.