Film för dig som möter barn i förskoleåldern som har autism

Del ett - om autism och bemötande

Del två - skapa trygghet och relation

Del tre - om imitation för inlärning

Del fyra - om att utveckla samspel och kommunikation