IBT och MBT - insatser för barn med autism

IBT

IBT är en förkortning av intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism. Vi kan erbjuda IBT förutsatt att förskolan kan delta vid alla besök på habiliteringen, och att familjen och förskolan gemensamt övar 20 timmar per vecka, varav minst 10 timmar hemma. IBT pågår i högst 2 år.

MBT

MBT är en förkortning av mindre intensiva mångsidiga insatser på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism. Vi kan erbjuda MBT oavsett om förskolan kan medverka eller inte förutsatt att familjen övar minst 15 timmar per vecka hemma. MBT pågår i högst 1 år. 

IBT och MBT i förskolan

IBT och MBT är metoder för att hjälpa små barn med autism att utvecklas och lära sig flera färdigheter samtidigt. IBT och MBT kan erbjudas efter en individuell bedömning av såväl barnets behov som familjens förutsättningar att genomföra metoden. Om en familj tackar ja till erbjudandet bjuder vi också in förskolan att delta i insatsen. Metoden är evidensbaserad och rekommenderas med hög prioritet av Socialstyrelsen:

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism - Socialstyrelsen

Enligt forskning ger insatsen bättre effekt när förskolan deltar. Målet med IBT och MBT är att ge barnet bättre förutsättningar för lärande, lek och samspel – det vill säga just det som barn ägnar sig åt i förskolan. För förskolor innebär ett deltagande en resurssatsning, men också kompetensutveckling och möjlighet till kunskap som kan komma till god nytta både nu och framåt.

IBT och MBT för att hjälpa barnet framåt

Barn med autism har svårigheter med socialt samspel och kommunikation samt begränsade och upprepade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Det påverkar barnets utveckling och inlärning. Genom IBT eller MBT får barnet bättre förutsättningar för inlärning och att utveckla samspel och kommunikation. Vi använder olika inlärningsstrategier för att:

 • Motivera barnet så att det blir roligt att lära nytt, fast det är svårt från början.
 • Tydliggöra för barnet så att det förstår bättre vad det ska göra.
 • Utveckla barnets förmåga att samarbeta och följa andra.
  Bryta ner uppgifter i små steg, så att barnet får öva på lite i taget.
 • Hjälpa barnet att använda sina förmågor i flera olika sammanhang, i sin vardag. 

Så går det till

Barnet får ett individuellt övningsprogram. I början fokuserar vi på att skapa en god relation med barnet och på grundläggande färdigheter, som att kunna imitera andra och lyssna på vuxen. Barnet övar på saker inom olika områden; till exempel lek och socialt samspel, kommunikation och självständighet i vardagen. Innehållet i övningarna styrs av barnets behov, vad det kan i nuläget och vad det håller på att lära sig.

Exempel på övningar under en dag

 • Klä på sig själv
 • Äta med sked under lunchen
 • Beskriva vad hen vill leka med
 • Gå bredvid utan att springa iväg
 • Tvätta händerna
 • Sjunga vid samlingen
 • Säga hej till kompisen
 • Öva på ordförråd
 • Förstå orsak-verkan
 • Vänta på sin tur vid rutchkanan
 • Be om hjälp

 

Vi bildar ett nätverk av personer som ska öva med barnet. Nätverket träffas en timme varannan vecka på habiliteringen. Vårdnadshavare, habiliteringspersonal och eventuellt pedagog från förskolan övar då med barnet. Vi handleder er i strategier som ska användas och övningar som ska göras.  

 • Mellan träffarna övar vårdnadshavare varje dag hemma med sitt barn, och pedagogen i den utsträckning som vi kommit överens om (om någon). 
 • På träffarna får vårdnadshavare och pedagogen redovisa hur mycket de har övat och hur det har gått sedan sist.
 • För att vi ska kunna lära ut grunderna i metoden träffas vi först utan barnet.
 • Insatsen utvärderas varje halvår för att säkerställa att metoden ger resultat och att förutsättningarna för att fortsätta finns.