Elev med synnedsättning

Information till dig som skolpersonal som har en elev med synnedsättning.

Barn och ungdomar med synnedsättning behöver lägga mycket kraft och energi på alla aktiviteter som de behöver klara av under en vanlig skoldag. Konsekvenser av det kan vara ökad trötthet, muskelspänningar och huvudvärk.

Stöd som går att få

På uppdrag från familjen kan vi på syncentralerna erbjuda ett skolbesök. Då informerar vi pedagoger och andra medarbetare om barnets synnedsättning och dess konsekvenser.

Vi berättar om enkla strategier som underlättar i skolan. Det handlar framförallt om förstorad text och starka kontraster. Starka kontraster gör att en elev med synnedsättning kan urskilja detaljer mot bakgrunden. Vi poängterar också vikten av tillräckligt stark och jämn belysning.

Elever med synnedsättning behöver kunna använda text i alternativa former, som e-böcker och ljudböcker. Det är därför viktigt att hjälpa eleven att lära sig att använda dator och annan teknik som läs- och skrivmedel. 

I samband med skolbesöken uppmanar vi skolledningen att ta kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som erbjuder kostnadsfri handledning och pedagogisk rådgivning.