2024-03-22 Trauma - Övre extremitet

Tid och plats:

Datum 2024-03-22, 08.30-14.30, Mölndals sjukhus

Kursledare:

Martin Paulson och Fredrik Einarsson

Anmälan:

Anmäl dig här!

Program:

08:30 Välkommen, kort introduktion av dagens program

08:35 Armbåges anatomi och biomekanik (Carl Ekholm)

09:15 Fika

09:45 Armbågsluxationen, skademekanism och skadespektrum och behandlingsalternativ (Martin Paulsson)

10:45 Vad säger litteraturen om behandling av armbågsluxation (Fredrik Einarsson)

11:15 Praktisk övning med re-suturering av ledband på sawbone (Arthrex)

12:00 Lunch

12:45 Frakturluxation i armbåge (caput radii fx och terrible triad) (Martin Paulsson)

13:30 Behandlingsstrategier för frakturluxationer (Carl Ekholm)

14:15 Avslutande diskussion och frågor från auditoriet

14:30 Avslut