2024-03-22 Antikonception och abort

Kursledare: Helena Hognert ÖL, med.dr Kvinnosjukvården SU, Ingela Lindh barnmorska, med.dr tf enhetschef Masthugget gynekologi och obstetrikmott, Regionhälsan

Föreläsare: Tagrid Jar Allah specialistläkare, Johanna Rydelius specialistläkare, båda Kvinnosjukvården SU, Professor Kristina Gemzell Danielsson, överläkare, Kajsa Sandberg Kedfors barnmorska, Regionhälsan

Plats: Stationshuset, lokal Resenären, Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg

Tid: kl 08.45-09.00

Kl 08.45 Kaffe och smörgås

Kl 09.00-10.15 ABORT, Utvärdering av att ta det första läkemedlet (Mifepriston) utanför vårdinrättning vid medicinsk abort.
En systematisk översikt: VEMA Tagrid Jar Allah, PRIMA Johanna Rydelius, INTRAM Johanna Rydelius. Uppdaterade råd om abort från FARG Helena Hognert.

Kl 10.15-10.30 Bensträckare

Kl 10.30-12.00 PREVENTION, Regionalt PM EP Ingela Lindh, Regionalt PM spiralinsättning vid speciella tillstånd, Ingela Lindh

Praktisk preventivmedelsguide, några uppdateringar i årets upplaga, Ingela Lindh
LVMs rek som fortfarande gäller, Helena Hognert
Eftervårdsstudien och rekommendationer om EK, Kajsa Sandberg Kedfors

Kl 12.00-13.00 Salladslunch

Kl 13.00-15.00 INTERNATIONELL UTBLICK OCH NYHETER INOM FÄLTET
SBU-utredningen, abort globalt läge, nya preventivmedel på gång
Kristina Gemzell Danielsson

Välkomna!
Maria Gyhagen, Regional studierektor för Specialistläkare i Obstetrik och Gynekologi i VGR