Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Prata med oss - Vi är med!

Nu lanserar projektet Vi är med! sitt metodpaket för alla som vill lära sig mer om kommunikation, samspel, delaktighet och aktivitet tillsammans med och för personer med flerfunktionsnedsättning. I Vi är med-paketet finns instruktioner, exempel och tips på kommunikationssätt och aktiviteter.

Det går att förbättra kommunikation och samspel och skapa meningsfulla aktiviteter och en känsla av att vara med för personer med flerfunktionsnedsättning. Det visar Arvsfondsprojektet Vi är med! Här fick 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning chans att tillsammans med sina stödpersoner prova olika kommunikationsstöd.

Resultatet visar att personerna med flerfunktionsnedsättning har blivit mer delaktiga, vakna och intresserade av sin omgivning. Samtidigt tycker personal och anhöriga att de har blivit mer uppmärksamma på sitt eget agerande. De har lärt sig att samspela bättre och insett det viktiga med att vänta in responsen.

Att ha en flerfunktionsnedsättning innebär att ha en omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning. Det kan också handla om att ha syn- eller hörselnedsättning, epilepsi och ha svårt att äta och dricka. Mycket få uttrycker sig med talat språk, utan använder enstaka ljud och kroppen för att kommunicera. Att få hjälp och stöd av personer i omgivningen är ett måste. Det gäller inte minst kommunikationen. Personer runt omkring behöver vara lyhörda och öppna för att kunna tolka och bekräfta signalerna som många gånger är otydliga. Förhoppningen är att Vi är med-paketet ska vara till hjälp i arbetet med att stärka kommunikationen med, och för, personer med flerfunktionsnedsättning. 

”Jag är otroligt glad och stolt över att vi i Sveriges Arbetsterapeuter fått vara med och bidra till det här mycket angelägna projektet. Aktivitet är en mänsklig rättighet och jag hoppas att Vi är med-paketet kommer att kunna bidra till att personer med flerfunktionsnedsättning får ökade förutsättningar till kommunikation och delaktighet på sina villkor”.
 - Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter

Vi är med-paketet är gratis och det hittas på viarmedpaketet.se

Läs mer:

Senast uppdaterad: 2021-04-27 12:03