Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om Dart

På Dart bedriver vi utredning och utprovning på specialistnivå. Vi informerar, handleder, utbildar och forskar om olika former av kommunikationsstöd och samspelsstrategier. Tillgänglighet och delaktighet är centrala begrepp för vår verksamhet.

Dart arbetar med att:

  • Utreda behov och prova ut hjälpmedel
  • Informera, handleda och utbilda om kommunikationsstöd
  • Forska och utveckla

En viktig del av Darts arbete är att vi tagit fram bildstöd som kan användas för att underlätta kommunikation i kontakt med vården. Bildstöden kan användas för att kommunicera med personer med funktionsnedsättning eller personer som kan lite eller ingen svenska.

Vi arbetar i team. Personalen som arbetar på Dart består av personer med olika yrkesbakgrund och kompetens: logopeder, arbetsterapeuter, pedagoger, datalingvister, tekniker och administrativ personal. Dart hör till verksamheten Neurologi, psykiatri och habilitering och ligger i område 1 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dart är en HBTQ-certifierad verksamhet sedan 2018. 

Vad kan jag få hjälp med på Dart?

Dart arbetar med kommunikationsstöd, eller AKK, i olika former. Darts insatser rör nästan alltid både låg- och högteknologisk kommunikation.

Lågteknologisk kommunikation kan vara att använda en pekkarta för att samtala. Högteknologisk kommunikation kan vara en dator, surfplatta eller telefon med program som pratar.

Det viktiga är att du får det stöd du behöver. Detta stöd består ofta av en blandning av hjälpmedel och metoder. Kommunikationskartor, tecken som AKK, introduktionskort, kommunikationspass, samtalsmatta, samtalshjälpmedel, datorer och mobiltelefoner, ögonpekningsramar och ögonstyrning till dator är exempel på redskap och metoder som kan prövas på Dart.

Vem kan vända sig till Dart?

Dart tar emot patienter med funktionsnedsättning i olika åldrar. Många som kommer till Dart är barn eller ungdomar, men vi är mycket angelägna om att även vuxna personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar ska få stöd för att kunna kommunicera, ha inflytande över sitt eget liv och delta i samhället på samma villkor som andra.

Du kan också vända dig till Dart om du är:

  • Föräldrar och närstående till en person med funktionsnedsättning
  • Personal inom habilitering och rehabilitering samt annan vårdverksamhet
  • Personal inom skola, daglig verksamhet och boende
  • Personal inom sjukvård och socialtjänst
  • Studenter och forskare på universitet och högskola

Vad betyder "Dart"?

"Dart" stod från början för dataresursteam (DAtaResursTeam) och var det namn vi hade för vår verksamhet när vi startade som projekt i slutet av 1980-talet. Några år senare drevs det ett kommunikationsprojekt i Göteborg som kallades KomP parallellt med Dart. När KomP-projektet skulle avslutas beslutade vi att väva in erfarenheter och resultat i Dart som då blev ett kommunikations- och dataresurscenter. Detta var vårt namn fram till 2022. Nu är vi en specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet.

Senast uppdaterad: 2022-11-29 14:38