Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala lunchföreläsningar på Dart

Med jämna mellanrum arrangerar vi kostnadsfria digitala lunchföreläsningar där vi pratar om ett intressant ämne inom området alternativ och kompletterande kommunikation. 

Ingen föranmälan behövs. Om du vill vara säker på att inte missa tillfället du är intresserad av kan du lägga in tiden och adressen till den här webbsidan i din kalender.

När det är dags klickar du på länken "Anslut till föreläsningen" på det tillfälle som är aktuellt. Gå gärna in lite före utsatt tid så du har chans att hinna testa att ditt ljud och bild fungerar som det ska. Vi har ingen möjlighet att hjälpa till under föreläsningen. 

Längre ner på sidan hittar du presentationer från föreläsningar som har varit tidigare.


Kommande föreläsningar

Hur fungerar samtalsmatta?
18 september 2024 kl 12.00-12.45
Hur fungerar samtalsmatta (Talking Mats) och kan det vara något för personerna jag träffar? Specialistarbetsterapeut Margret Buchholz berättar om metoden och tipsar om hur du kan gå vidare om du vill arbeta med den. Läs mer om samtalsmatta.

Anslut till föreläsningen här

Vad är TaSSeLs och hur och med vem kan en använda det?
16 oktober 2024 kl 12.00-12.45
Leg.arbetsterapeut Gunnel Ivarsson berättar om metoden TaSSeLs som är ett taktilt signalsystem som passar för att använda tillsammans med personer med flerfunktionsnedsättning. Gunnel berättar också om våra kurser i metoden. 

Anslut till föreläsningen här

Kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet
13 november 2024 kl 12.00-12.45
Logoped och docent Gunilla Thunberg berättar om projektet KomBo som tar fram utbildningar för personal inom LSS, boende och assistans för att kunna stötta kommunikation med vuxna och barn inom dessa verksamheter.

Anslut till föreläsningen här

Att välja kommunikationshjälpmedel
11 december kl 12.00-12.45
Logoped Sebastian Glemme berättar om digitala symbolbaserade kommunikationsprogram med stora ordförråd och hur man kan tänka när man ska välja system.

Anslut till föreläsningen här


Tidigare föreläsningar

Informationsträff om kursledarutbildningen i Talking Mats (samtalsmatta)
7 maj 2024 kl 13.30-14.30

Har du funderat på att bli kursledare i samtalsmatta och kunna utbilda andra? Margret Buchholz håller ett tillfälle där hon berättar om hur det fungerar och du får chans att ställa frågor kring ansökningen och utbildningen. 

Att använda bildstöd vid samtal om svåra ämnen
29 maj 2024 kl 12.00-12.45

Arbetsterapeut Lisa Braun pratar om och presenterar bildstöd för samtal om våld och suicid som gjorts i projektet Bildsamt och i samarbete med föreningen SPIV.

Styra datorn med hjärnan – kommunikation med hjälp av Brain Computer Interface (BCI)
22 mars 2024 kl 12.00-12.45 (observera att det är en fredag)
Projektet Styra datorn med hjärnan är ett projekt på Dart där vi kommer prova och utvärdera en teknik för att läsa av hjärnans signaler för att styra exempelvis kommunikationsprogram på datorn. Snart söker vi personer som vill vara med och bidra! På den här lunchföreläsningen berättar vi om projektet och hur man kan vara med. 

Hur fungerar samtalsmatta?
28 februari 2024 kl 12.00-12.45
Hur fungerar samtalsmatta (Talking Mats) och kan det vara något för personerna jag träffar? Specialistarbetsterapeut Margret Buchholz berättar om metoden och tipsar om kommande kurs och hur du kan gå vidare om du vill arbeta med den. 
Läs mer om samtalsmatta.

Föreläsningen i PDF-format

Vad är TaSSeLs och hur och med vem kan en använda det?
21 februari 2024 kl 12.00-12.45
Leg.arbetsterapeut Gunnel Ivarsson berättar om metoden TaSSeLs som är ett taktilt signalsystem som passar för att använda tillsammans med personer med flerfunktionsnedsättning. Gunnel berättar också om våra kurser i metoden. 

Att möjliggöra kommunikation vid omfattande rörelsenedsättning - för personer som till exempel har progredierande neurologisk sjukdom, förvärvade skador eller locked-in-syndrom
Vill du veta mer om hur man kan möjliggöra kommunikation när en person har stora svårigheter med viljemässig motorik, som till exempel kan bero på progredierande neurologisk sjukdom eller förvärvade skador? Locked-in-syndrom innebär att en person har en hjärnskada som gör att personen har bibehållna kognitiva funktioner men stora rörelsenedsättningar som gör det svårt att meddela sig med sin omgivning.
Specialistarbetsterapeut Margret Buchholz berättar om hur teknik kan möjliggöra kommunikation för personer med omfattande rörelsenedsättning. Hur gör man för att komma fram till sätt för personen att styra digitala hjälpmedel för kommunikation?

Föreläsningen i PDF-format

Genomförandeplan med samtalsmatta
Pedagog Helen Göransson berättar om hur man kan använda samtalsmatta för att stötta personer som har insats inom LSS att vara självbestämmande i sin genomförandeplan.

Föreläsningen i PDF-format

Bilder som stöd i samtal om våld
Arbetsterapeut Lisa Braun berättar om framtaget material och strategier och tips för hur man kan använda detta.

Kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet
Logoped och docent Gunilla Thunberg berättar om projektet KomBo som tar fram utbildningar för personal inom LSS, boende och assistans för att kunna stötta kommunikation med vuxna och barn inom dessa verksamheter.

Föreläsningen i PDF-format

Hur fungerar samtalsmatta?
Hur fungerar samtalsmatta (Talking Mats) och kan det vara något för personerna jag träffar? Specialistarbetsterapeut Margret Buchholz berättar om metoden och tipsar om hur du kan gå vidare om du vill arbeta med den. Läs mer om samtalsmatta.

Föreläsningen i PDF-format

Kommunikationspartnerträning vid AKK-insatser
Kommunikationspartnerträning kan vara avgörande för om en AKK-insats får effekt i individens vardag eller ej. Denna föreläsning riktar sig främst till dig som vägleder närstående eller personal i att komma igång med att använda AKK. Kanske arbetar du inom habilitering, logopedimottagning, förskola eller skola. Logoped Anna Nilsson pratar om hur vi kan stötta personerna i individens omgivning att komma igång att använda AKK och vara bra kommunikativa förebilder.

Föreläsningen i PDF-format

Internet - en mänsklig rättighet!
Specialistarbetsterapeut Margret Buchholz berättar om hur rätten till internet är beskriven, vad forskning om personer med funktionsnedsättning har visat och några exempel på saker vi kan göra för att tillgängliggöra internet för alla.

Föreläsningen i PDF-format

Kommunikativa rättigheter
Logoped Gunilla Thunberg berättar om kommunikativa rättigheter och visar förnyade skrivningar och uppdaterat bildstöd. 

Föreläsningen i PDF-format

Att tillgänglighetsanpassa vardagsteknik
Leg.arbetsterapeut Lisa Braun pratar om hur en kan tillgängliganpassa vardagsteknik.

Föreläsningen i PDF-format

KomIgång online
KomIgång online är ett digitalt föräldrastöd i 1177 för föräldrar till små barn med kommunikationssvårigheter. Josefin Hansson, projektledare, visar stödprogrammet och förklarar bakgrunden till varför det har tagits fram och hur det är tänkt att användas.

Föreläsningen i PDF-format

Aktiviteter för vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning
Pedagog Helen Göransson tipsar om hur en kan arbeta med motiverande aktiviteter och lekfullhet för vuxna personer med diagnoser inom autismspektrat och intellektuell funktionsnedsättning. 

Föreläsningen i PDF-format

Att välja högteknologiskt kommunikationshjälpmedel
Anna Nilsson, leg. logoped, visar på likheter och skillnader mellan olika högteknologiska AKK-system och pratar om vilka faktorer som krävs för att få det att fungera i vardagen.

Föreläsningen i PDF-format


Alternativa styrsätt
Alternativa styrsätt till kommunikationshjälpmedel och datorer eller istället för papper och penna. Leg.arbetsterapeut Gunnel Ivarsson visar olika styrsätt som möjliggör självständighet och delaktighet vid användning av datorer.

Föreläsningen i PDF-format

Senast uppdaterad: 2024-06-11 15:08