BUP affektiv mottagning Kungälv

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Du som ännu inte är patient på mottagningen är välkommen att söka via "En väg in", telefon 010-435 86 50. Se mer information nedan.

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Rollsbovägen 58
442 40 Kungälv

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6 kör av vid Rollsbomotet. Finns i vårdcentralen Solgärde, mitt emot snusfabriken. BUP ligger på andra våningen.

Inre vägbeskrivning

2 vån

Västtrafik - reseplaneraren

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år i framför allt Ale och Kungälvs kommuner.

Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistvårdsresurs. I första hand ska barns och ungdomars behov av stöd och hjälp ges av föräldrar, skola, primärvård och socialtjänst. Till primärvården ska du vända dig med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan du som barn eller vårdnadshavare till ett barn söka hjälp när barnet eller ungdomen har medelsvåra till svåra psykiatriska symptom som leder till att det är bekymmersamt att klara av det dagliga livet.

Söka vård hos oss

Har du ingen pågående kontakt med oss och önskar hjälp för ditt psykiska mående, är du välkommen att kontakta ”En väg in”.

”En väg in” är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. Kontaktcentret är till för barn och unga som inte vet vart de ska vända sig och kan nås genom telefon eller genom meddelande och egenremiss på 1177.se. Du kan inte längre skicka en egenremiss direkt till mottagningen. ”En väg in” är öppet för barn och unga som tar en egen kontakt och för vårdnadshavare eller närstående som hjälper till att ta kontakt. Mer information finns på 1177: En väg in.

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd dagtid (måndag–fredag kl. 8.00–16.30) kontaktar du BUP-mottagningen per telefon. Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till BUP-akuten i Göteborg (tfn 031-343 55 44).

Vid ditt besök hos oss

Vår målsättning är att igenkänna, lindra, bota och förebygga psykisk sjukdom och störning, som utgör ett hinder för personlig funktion, tillväxt och mognad.

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, allmänna utveckling och livssituation. Ibland kan vi behöva träffas fler gånger. Utifrån dessa besök avgörs det sedan hur man ska gå vidare i utredningen eller med eventuell behandling.

Det är viktigt att hitta barnets och familjens egna resurser samtidigt som varje barn måste ses och förstås i sitt sammanhang. Öppenvårdsteamets behandlingsutbud är därför brett och omfattar psykologiska, psykoterapeutiska och psykosociala metoder. Ibland kan även medicin behövas. Den vanligaste behandlingen i öppenvården är samtal i någon form. Ibland gör vi en utredning för att ta reda på vilken behandling som passar bäst. Samtal kan ske på olika sätt beroende på de problem man upplever; familj, nätverk, grupp eller individuellt. Behandlingen skiljer från en person till en annan, eftersom det är viktigt att se vilka unika förutsättningar som var och en har. Vi samverkar ofta med skola, ibland också med socialtjänsten och övrig sjukvård.

Checklista inför ditt besök

 • Anmäl dig och visa ID-handling i receptionen.
 • Besöken är kostnadsfria. Uteblivit besök och sena återbud debiteras.
 • De flesta besök tar cirka en timma.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar bland annat socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen

Johanna Forsell Ray, enhetschef
Tfn 0303-24 10 32
E-post: johanna.forsell.ray@vgregion.se

Observera att vi via e-post inte kan ta emot eller svara på frågor som rör personliga uppgifter, såsom ditt eller din anhörigas hälso- eller sjukvårdstillstånd. För sådana ärenden ber vi dig att i stället ringa till mottagningen eller använda 1177:s e-tjänster.

Vad kan jag göra själv?

Den som mår dåligt kan många gånger själv påverka sitt mående och sin hälsa. Här har vi samlat några erkända BUP-verksamheter som – utöver 1177.se – sedan länge jobbat mycket med tips på egenvård via internet, vare sig du är ung patient eller förälder.

 • BUP Skåne online Råd till dig som är ung. Rikligt material med bland annat bilder och filmer.
 • Självhjälp på vägen Om ADHD, autism, Aspergers syndrom, OCD, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom. Webbplatsen har tagits fram av Attention i Uppsala och barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Även på arabiska.
 • Snorkel.se Riktar sig direkt till barn/unga och föräldrar, även professionella. Framtagen i samverkan mellan kommun/region Uppsala.
 • Diagnoser, tillstånd och svårigheter Information om psykisk ohälsa och egenvård, från BUP Region Stockholm.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Du som ännu inte är patient på mottagningen är välkommen att söka via "En väg in", telefon 010-435 86 50. Se mer information nedan.

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Rollsbovägen 58
442 40 Kungälv

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6 kör av vid Rollsbomotet. Finns i vårdcentralen Solgärde, mitt emot snusfabriken. BUP ligger på andra våningen.

Inre vägbeskrivning

2 vån

Västtrafik - reseplaneraren

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år i framför allt Ale och Kungälvs kommuner.

Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistvårdsresurs. I första hand ska barns och ungdomars behov av stöd och hjälp ges av föräldrar, skola, primärvård och socialtjänst. Till primärvården ska du vända dig med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan du som barn eller vårdnadshavare till ett barn söka hjälp när barnet eller ungdomen har medelsvåra till svåra psykiatriska symptom som leder till att det är bekymmersamt att klara av det dagliga livet.

Söka vård hos oss

Har du ingen pågående kontakt med oss och önskar hjälp för ditt psykiska mående, är du välkommen att kontakta ”En väg in”.

”En väg in” är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. Kontaktcentret är till för barn och unga som inte vet vart de ska vända sig och kan nås genom telefon eller genom meddelande och egenremiss på 1177.se. Du kan inte längre skicka en egenremiss direkt till mottagningen. ”En väg in” är öppet för barn och unga som tar en egen kontakt och för vårdnadshavare eller närstående som hjälper till att ta kontakt. Mer information finns på 1177: En väg in.

Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd dagtid (måndag–fredag kl. 8.00–16.30) kontaktar du BUP-mottagningen per telefon. Vid akuta barnpsykiatriska tillstånd jourtid (kvällar, nätter och helger) hänvisar vi dig till BUP-akuten i Göteborg (tfn 031-343 55 44).

Vid ditt besök hos oss

Vår målsättning är att igenkänna, lindra, bota och förebygga psykisk sjukdom och störning, som utgör ett hinder för personlig funktion, tillväxt och mognad.

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans igenom dina aktuella symtom, allmänna utveckling och livssituation. Ibland kan vi behöva träffas fler gånger. Utifrån dessa besök avgörs det sedan hur man ska gå vidare i utredningen eller med eventuell behandling.

Det är viktigt att hitta barnets och familjens egna resurser samtidigt som varje barn måste ses och förstås i sitt sammanhang. Öppenvårdsteamets behandlingsutbud är därför brett och omfattar psykologiska, psykoterapeutiska och psykosociala metoder. Ibland kan även medicin behövas. Den vanligaste behandlingen i öppenvården är samtal i någon form. Ibland gör vi en utredning för att ta reda på vilken behandling som passar bäst. Samtal kan ske på olika sätt beroende på de problem man upplever; familj, nätverk, grupp eller individuellt. Behandlingen skiljer från en person till en annan, eftersom det är viktigt att se vilka unika förutsättningar som var och en har. Vi samverkar ofta med skola, ibland också med socialtjänsten och övrig sjukvård.

Checklista inför ditt besök

 • Anmäl dig och visa ID-handling i receptionen.
 • Besöken är kostnadsfria. Uteblivit besök och sena återbud debiteras.
 • De flesta besök tar cirka en timma.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar bland annat socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen

Johanna Forsell Ray, enhetschef
Tfn 0303-24 10 32
E-post: johanna.forsell.ray@vgregion.se

Observera att vi via e-post inte kan ta emot eller svara på frågor som rör personliga uppgifter, såsom ditt eller din anhörigas hälso- eller sjukvårdstillstånd. För sådana ärenden ber vi dig att i stället ringa till mottagningen eller använda 1177:s e-tjänster.

Vad kan jag göra själv?

Den som mår dåligt kan många gånger själv påverka sitt mående och sin hälsa. Här har vi samlat några erkända BUP-verksamheter som – utöver 1177.se – sedan länge jobbat mycket med tips på egenvård via internet, vare sig du är ung patient eller förälder.

 • BUP Skåne online Råd till dig som är ung. Rikligt material med bland annat bilder och filmer.
 • Självhjälp på vägen Om ADHD, autism, Aspergers syndrom, OCD, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom. Webbplatsen har tagits fram av Attention i Uppsala och barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Även på arabiska.
 • Snorkel.se Riktar sig direkt till barn/unga och föräldrar, även professionella. Framtagen i samverkan mellan kommun/region Uppsala.
 • Diagnoser, tillstånd och svårigheter Information om psykisk ohälsa och egenvård, från BUP Region Stockholm.