Återhämtning, stresshantering och sömn


Hälsolots intervjuar psykolog Susanne Ellbin kring varför det är viktigt att prioritera sömnen. Här får du tips om vad du kan tänka på om du har problem med sömnen och var du kan vända dig om du behöver stöd. Du får också veta mer om vad Hälsolots kan göra för dig med lättare sömnbesvär.

Söker du vård? Kontakta din vårdcentral

ISM bedriver inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral vid symptom på utmattningssyndrom.

Du kan enkelt komma i kontakt med vården och de flesta mottagningar genom  att logga in i Vårdguidens e-tjänster.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp av en sjuksköterska att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård.

Sök hjälp i tid. Ju tidigare du får stöd desto snabbare brukar det gå att bli bra igen.


Vad kan du själv göra? Som individer hanterar vi situationer och händelser olika. Vi behöver känna kontroll över den uppkomna situationen.

Var och en behöver hitta det förhållningsätt som passar bäst när det gäller att möta livets alla utmaningar, belastningar utsätts vi alla för. Om arbetet stressar behöver man ibland ta hjälp av sin chef och eller företagshälsovård. När det gäller privat stressbelastning kan man behöva göra omprioriteringar av aktiviteter, ta hjälp av utomstående liksom se över självkraven. Vi behöver ha en realistisk bild över hur mycket vi bör klara av att hantera.

Återhämtning

Det är viktigt för alla att ge utrymme för återhämtning, stänga av mobilen och prioritera sömn och fysisk träning. Att ha upplevt hög grad av stress i arbetet under perioder behöver i sig inte innebära någon hälsorisk. Det viktigaste är att stressbelastningen inte blir alltför långvarig och åtföljs av tillräcklig tid för avkoppling och återhämtning. Vid perioder av höga krav på att prestera maximalt i arbetet är det särskilt viktigt att det finns utrymme för lustfyllda aktiviteter och tillräckligt med vila/sömn på fritiden. Här betyder arbetstidens förläggning mycket samt att det även finns möjligheter till raster och anpassat födointag under arbetspassen.

Stresshantering

Upplever man hög stressbelastning som man inte kan komma tillrätta med på egen hand kan det passa att gå stresshanteringskurser eller söka återhämtning i form av olika avslappningstekniker. Sömn och fysisk aktivitet ska alltid prioriteras. Det finns ingen vetenskaplig evidens för att någon metod fungerar bättre en någon annan för att återhämta sig eller hantera stress.

Sömn

Sömnen har en viktig funktion för att återställa och reparera efter dagens aktiviteter. En god sömn är bland annat viktig för långtidslagring av minnen, för uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, för tänkande och kreativitet.

Har man väl blivit sjuk av en hög stressbelastning utan återhämtning och fått utmattningssyndrom, kan man behöva hjälp från vården i sin rehabilitering.

Råd och behandling vid UMS

Semester

På ISM får vi ofta frågor från media om hur man ska göra för att semestern ska bli så återhämtande som möjligt, eller vad man kan göra för att underlätta övergången till jobb och rutiner efter semestern. Vi har samlat lite intervjuer med tips och råd under Våra bästa semestertips nedan.