Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Intresseanmälan HAP

I detta forskningsprojekt undersöker vi hur arbetsplatser organiserar och genomför sitt förebyggande arbetsmiljöarbete för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö. Nu söker vi arbetsplatser som vill delta.

I projektet samlar vi in data på två sätt:

  1. En enkätundersökning bland verksamheter inom privat, regional och kommunal servicesektor,
  2. Observationer av verksamheter som själva planerar, utformar och genomför en förebyggande/främjande arbetsmiljöinsats.

Genom att delta bidrar ni till ny kunskap inom arbetsmiljöforskningen. Resultat från projektet kommer publiceras populärvetenskapligt på vår hemsida.

Observationer

Syftet med observationerna är att få en djupare förståelse av stödjande och hindrande faktorer för arbetsmiljöarbete på organisatorisk nivå.

För att delta ska er verksamhet själva initiera, planera och genomföra en arbetsmiljöinsats. Det ska finnas en tydligt definierad utmaning att utgå ifrån, insatsen ska vara förebyggande/främjande, vara avgränsad och möjlig för projektet att följa över tid.

Under deltagande kommer projektgruppen ta del av verksamhetens processdokumentation och genomföra observationer av möten och eventuella workshops eller liknande. Observationerna kan även komma att kompletteras med intervjuer.

Verksamheter som observeras kommer efter avslutad observation få återkoppling på sitt arbetsmiljöarbete, samt få stöd i att identifiera områden att arbeta vidare med om så önskas.

Klicka här för att anmäla intresse till observationsdelen

Enkät

OBS: enkäten är nu avslutad.

Syftet med enkäten är att undersöka hur arbetsgivare går till väga när de önskar genomföra förebyggande och/eller främjande arbetsmiljöinsatser som en del i sitt systematiska arbetsmiljöarbete samt vad som möjliggör och hindrar detta arbete.

Om HAP

Läs mer om projektet HAP.

Vid frågor om enkäten eller observationerna, kontakta oss på ism.forskning@vgregion.se.

Senast uppdaterad: 2023-06-19 09:20