Kulturmiljöer och landsbygd

Det finns en hel del bidrag och stöd men det kan vara svårt att hitta rätt. Här hittar du tips och länkar vidare.

Söka bidrag?

Kulturförvaltningen fördelar inga bidrag men hjälper gärna till med information kring var man kan söka ekonomiskt stöd.