Nätverk för bibliotek

Kulturförvaltningen erbjuder olika nätverk för bibliotekspersonal. På denna sidan hittar du de olika nätverken.

Nätverk mediefrågor

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserade av och vill diskutera bibliotekens mediefrågor i en vid bemärkelse, såväl fysiska som digitala medier.

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till någon av konsulenterna nedan.

Anna Hansson

Konsulent

Telefonnummer

Örjan Hellström

Konsulent

Telefonnummer


Nätverk IT och digital folkbildning

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserade av och vill diskutera frågor som rör bibliotekens digitala tjänster i vid mening (inklusive systemfrågor relaterade till Libris) och bibliotekens folkbildande arbete som syftar till ökad medie- och informationskunnighet och digitala delaktighet.

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till någon av konsulenterna nedan.

Kajsa Lunde

Konsulent

Telefonnummer

Örjan Hellström

Konsulent

Telefonnummer


Nätverk tillgänglighet

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserade av bibliotekets tillgänglighetsarbete.

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Ninni Eriksson, konsulent tillgänglighet.

Ing-Marie "Ninni" Eriksson

Konsulent

Telefonnummer

 

Sara Tröen

Konsulent

Telefonnummer


Nätverk mångspråk

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserade av bibliotekens arbete med flerspråkighet och inkludering.

Anmäl dig genom att kontakta:

Åsa-Maria Berg Levinsson

Konsulent

Nätverk barn- och ungdomsbibliotekarier

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som arbetar med och vill utveckla verksamheten riktad mot barn, unga och unga vuxna.

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till:

Malin Carlsson

Projektledare

Telefonnummer

 

Therese Ytter

Konsulent

Telefonnummer


Nätverk Shared Reading i VGR

Nätverket är öppet för alla utbildade läsledare i regionen.  

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mejl till Eva Fredkonsulent litteratur. 

Eva Fred

Konsulent

Telefonnummer


Nätverk bibliotekschefer

Nätverk för bibliotekschefer i Västra Götalandsregionen. Vill du gå med eller få mer info vänligen kontakta:

Daniella Pind

Enhetschef

Telefonnummer


Nätverk Hbtqi-frågor

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som vill utveckla biblioteksverksamhetens arbete med Hbtqi-frågor.

Anmäl dig till nätverket genom att mejla någon av kontaktpersonerna.

Bodil Alvarsdotter

Konsulent

Telefonnummer

Anna Hansson

Konsulent

Telefonnummer