Återkommande evenemang

Inspiration och tid att träffas – det är två vanliga ingredienser i flera av våra återkommande evenemang.

Vi anordnar flera mindre och större evenemang som återkommer, i samma format men med olika inslag av föreläsare eller inspiration. Vi annonserar planerade tillfällen under Fortbildningar och evenemang.

Arenadagarna

Arenaveckan innebär att kulturmiljöenheten planerar och genomför ett antal olika aktiviteter tillsammans med en kommun. Syftet är att knyta närmare kontakt med kommunerna, visa vad de har att erbjuda, hitta nya samarbetsformer och utvidga nätverken. Kontakta Karin Lundberg, som är antikvarie och projektledare för Arenadagarna.

Karin Lundberg

Kyrkor i Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga

Telefonnummer


Biblioteksscenen på bokmässan

Med fokus på biblioteksutveckling, läsfrämjande- och litteraturfrågor presenterar vi varje år ett varierat scenprogram i dagarna två med över 30 programpunkter under bokmässan.


Bibliotopia

Bibliotopia är en mötesplats för alla som har intresse av biblioteksutveckling. Syftet är att inspirera och öppna upp för diskussion kring bibliotekens demokratiska uppdrag, framtida möjligheter och utmaningar. Dagen riktar sig i första hand till politiker, biblioteksmedarbetare, kommunutvecklare, kultur-och bibliotekschefer och övriga intresserade.

Läs mer


Byggnadsvårdens konvent

Vartannat år kan byggnadsantikvarier, hantverkare, materialproducenter, samhällsplanerare, arkitekter, ingenjörer, forskare, studenter och andra verksamma inom byggnadsvård träffas på Byggnadsvårdens konvent. Föreläsningar och workshops avlöser varandra vid sidan av en mässa.  Evenemanget är ett samarbete mellan oss och Riksantikvarieämbetet, Hantverkslaboratoriet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Byggnadsvårdsföretagen. 

Byggnadsvårdens konvents webbplats


Croissanter och litteratur

Över en kopp kaffe och en frasig croissant bjuder våra litteraturkonsulenter in till litterära frukostar som oftast rymmer både en föreläsning och mingel. 


Dansfrukost

Två gånger per termin bjuder våra danskonsulenter in till Dansfrukost. Här får alla som jobbar inom dansfältet veta mer om sökbara projekt och insatser, dela erfarenheter och lyssna på inbjudna gäster. 


Digikult

Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat.

Digikults webbplats


Höstrullen filmfestival

Höstrullen är filmfestivalen för dig som är elev, deltagare eller personal inom daglig verksamhet eller gymnasiesärskola. Det är en fantastisk möjlighet för dig och din grupp att visa upp egna filmer, men också att se andras filmer och få nya idéer.

Höstrullens filmfestival


Filmkunnighetsdagen

Alla barn och unga behöver laddas med de kreativa, kulturella och kritiska kompetenser som filmkunnighet består av. Därför arrangeras Filmkunnighetsdagen, en årlig konferens med inspiration och verktyg kring hur vi på olika sätt kan jobba med unga och rörliga bilder.

Dagen ser olika ut från år till år men återkommande inslag är utblickar med intressanta föreläsare med fokus på vår digitala samtid och filmkunnighet ur flera perspektiv.


Frame filmfestival

En årlig kortfilmsfestival, tävling och mötesplats för unga filmare och filmintresserade i Västsverige.

Frame filmfestival


Frukostseminarier inom samtida konst, arkitektur, form och design

Konsulenterna för samtida konst, arkitektur, form och design på Förvaltningen för kulturutveckling arrangerar frukostseminarier tre gånger om året. Våra frukostar är en mötesplats med tematik – för alla som verkar inom fälten i Västra Götaland – och i digitalt format även för dig som verkar utanför regionen. Vi äter frukost, lyssnar på inbjudna gäster och diskuterar aktualiteter.


Fönsterrenoveringens dag 30 maj

Fönsterrenoveringens dag är en nationell temadag som arrangeras för att uppmärksamma de värden som fina gamla fönster har. Dagen består av kurser, stadsvandringar, workshops, öppna verkstäder, föreläsningar med mera i hela Sverige.

Fönsterrenoveringens dag


Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga temadag som ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarvet. Förvaltningen är ibland med och arrangerar under kulturarvdagen, som brukar infalla i september.

Kulturarvsdagen på Riksantikvarieämbetets webbplats


Kulturskolepedagogdagen

Kulturskolepedagogdagen är en fortbildningsdag för kulturskolepedagoger i hela landet. Här får du möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att främja en likvärdig kulturskola med hög kvalitet. 


Mötesplats barnkultur

Mötesplats Barnkultur är cafékvällar där personer verksamma inom barnkulturområdet presenterar sitt arbete, sin forskning eller sitt konstnärskap. Syftet är att lyfta barnkulturens betydelse och dess aktörer.


Pengar – om kulturstöd

En rad organisationer, stiftelser och kommuner stödjer det fria kulturlivet. På Pengar – om kulturstöd får utövare inom det fria konst- och kulturlivet möta flera av dem och höra mer om stöden, hur en ansöker, om hur urvalen går till och vilka kriterier och mål som finns för de olika stöden. 

Pengar – om kulturstöd


Publiken i fokus

Detta är en föreläsningsserie om publikutveckling. Vi arrangerar tre till fyra webbinarier per år, med svenska och internationella gästföreläsare.  Webbinarierna är till för dig som arbetar med publikutveckling på olika sätt - institutionschefer, kommunikationschefer, marknadsförare, producenter och programläggare.

Publiken i fokus


Reko på Nääs – Hantverks- och byggnadsvårdsfestival

Hantverksdemonstrationer, workshoppar och föredrag – en festival med fokus på kreativ slöjd, matkultur, byggnadsvård och hantverk i de vykortsvackra omgivningarna vid Nääs slott. 

Läs mer här om årets upplaga av REKO: Slöjd & Byggnadsvård


Scenkonstdagar barn och unga

Scenkonstdagar barn och unga är våra återkommande utbudsdagar där vi presenterar en del av nyheterna i Kulturkatalogen Väst. 

Kulturkatalogen Västs webbplats


Teaterfrukost

Teaterfrukost vänder sig till dig som arbetar inom teaterbranschen men även till intresserade arrangörer för teater för barn och unga. Teaterfrukost sker ungefär tre gånger per år och har en arbetsgrupp knuten till sig som består av personer från teaterbranschen i Västra Götaland. Teaterfrukost är ett samarrangemang mellan Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs Kulturförvaltning.