Utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck

Texten Fristad, ett svar på förföljelse och förtryck mot röd bakgrund

Utställningen ”Fristad - ett svar på förföljelse och förtryck” berättar om fristadsarbetet i Sverige och världen, och lyfter betydelsen av yttrandefrihet och demokrati. Fristadsstipendiater från olika länder och med olika yrken, har bidragit med sina livsberättelser

– Att vara en fristad innebär att ge en förföljd konstnär boende och uppehälle i två år. Genom utställningen hoppas vi att fler kommuner ska engagera sig, men också att fler ska bli medvetna om att yttrandefriheten är något vi ständigt måste arbeta för, säger Johanna Lindström, Fristadskoordinator, Förvaltningen för kulturutveckling.

Förvaltningen för kulturutveckling har tillsammans med Bohusläns museum producerat vandringsutställningen. Den är inspirerad av en uppslagen bokform och består av bilder av den prisbelönte fotografen Anders Hansson och litterära texter av författaren Mustafa Can utifrån intervjuer av de fyra fristadsstipendiaterna samt faktatexter om yttrandefrihet, ICORN och fristadsarbetet.

Utställningen har producerats av Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen med delfinansiering av Statens Kulturråd. Den har bland annat visats på Kronan Kulturhus i Trollhättan, där Paula Pelli är kulturhuschef.

– Demokratiska fri- och rättigheter är oss inte för alltid givna, utan måste ständigt försvaras och återerövras. I en tid där journalister och konstnärer över hela världen utsätts för hot och förtryck, måste vi alla hjälpas åt att försvara det fria ordet. Det handlar ytterst om allas rätt att uttrycka sig. Därför ville vi på Kronan Kulturhus gärna belysa konstnärernas villkor och sätta fokus på ämnet konst och demokrati, säger Paula Pelli.

Vill du också visa utställningen i din kommun? Läs mer här...

Här har utställningen visats

Uddevalla, Bohusläns museum 5 maj 2018 – 4 nov 2018
Bengtsfors, Stenhallen 16 nov 2018 – 8 april 2019
Borås, Kulturhuset 12 april 2019 – 2 juni 2019
Göteborg, Stadsbiblioteket 18 juni 2019 – 25 augusti 2019
Trollhättan, Kronans kulturhus 10 september 2019 – 19 dec 2019
Uppsala, Upplandsmuseet 7 mars 2020 – 25 oktober 2020
Göteborg, Frölunda bibliotek och kulturhus 2 oktober 2021–31 januari 2022
Uddevalla, Galleri Vitt brus, Stadsbiblioteket 30 april 2022 - 28 maj 2022
Linköping, Stadsbiblioteket 13 juni 2022 - 13 september 2022
Örebro, Kulturkvarteret 22 oktober 2022 - 5 december 2022
Malmö, Stadshuset 9 januari-9 februari 2023
Malmö, Stadsbiblioteket 10 februari - 3 mars 2023
Malmö, Stadsarkivet 4 mars - 25 april 2023
Kungälv, Biblioteket september - november 2023