Digikult - digitalt kulturarv i praktiken

Digikult är en nationell konferens om tillgänglighet, delaktighet och utveckling för digitalt kulturarv i praktiken.

Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv och att lägga fokus på delaktighet, tillgänglighet, utveckling, praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?

Arrangörer: Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungliga biblioteket och länsstyrelsens Kulturmiljöforum, i samarbete med Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen.

Det mesta av det bästa

Digikults ambition är att erbjuda det mesta av det bästa när det kommer till digital humaniora, digital förmedling av kulturarvet och inte minst insatser som rör tillgänglighet, delaktighet och utveckling med både svenska och internationella perspektiv.

kollage över konferensen digikult med talare och publik
Fotograf: David Eric Nilsson

Nordiska och internationella perspektiv

Aktuella frågeställningar som har behandlats är hur sociala medier förändrar vårt beteende vid besök på kulturarvsinstitutioner samt hur vi kan arbeta med insamling, dokumentation och förmedling av kunskap. Digikult har också en uttalad vilja och ett uppdrag att ha ett nordiskt perspektiv – men också internationella gäster och besökare.

Det digitala kulturarvet - en prioriterad politisk fråga

Att digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet är en minst sagt viktig fråga, inte minst inom sektorn, men glädjande nog också som en prioriterad politisk framtidssatsning.

Att lära och inspireras av varandra

Visionen bakom Digikult är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?

Kontakt:

digikult@raa.se

Digikults webbplats

På Digikults webbplats hittar du information om kommande arrangemang och en omfattande dokumentation från tidigare konferenser.

Digikult på Riksantikvarieämbetet hemsida

Digikult är en nordisk mötesplats för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, med fokus på praktik och resultat. Årets Digikult arrangeras i Göteborg den 1–3 oktober 2024.