Långlivat

Färgglad abstrakt illustration med texten Långlivat om bruk och återbruk - cirkulär ekonomi när det är som bäst

Vårt sätt att leva, bo och konsumera tär på jordens resurser och orsakar klimatförändringar. Med utställningen Långlivat vill vi inspirera till återbruk och varsam renovering, och mana till förändring när det gäller konsumtion och renovering.

Långlivat är en utställning som illustrerar hur cirkulär ekonomi hänger ihop med byggnadsvård och klimatsmart byggande med sunda material. Utställningen invigdes på Nääs våren 2020 och turnerar sedan dess som vandringsutställning.  

Vad innebär egentligen ett cirkulärt samhälle? Hur hänger våra beteendemönster och köpvanor ihop med klimathotet, och vad kan vi göra för att vända trenden? Varför är återbruk och val av sunda byggmaterial en framtidslösning?  

Långlivat är en fristående fortsättning på utställningen Klimatklokt, som turnerar runt i Västra Götaland. Under 2022 kommer den att kunna ses i Tibro (Storgatan 3) 6 april - 1 maj, och vid Vänermuseet i Lidköping under perioden 3 maj - 16 augusti. 

Vill ni visa Långlivat på ert besöksmål, museum, bibliotek eller liknande - kontakta Ulrika Lindh: 073 - 554 44 74, ulrika.a.lindh@vgregion.se

Här finner du hela utställningen i webbversion 

Vill du veta mer? Här finner du några av de källor som ligger till grund för utställningen