Skogsklok

Texten SKOGSKLOK mot bakgrund av flätad hassel

Med det övergripande temat Skogsklok vill hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalandsregionen undersöka sambandet mellan slöjden och skogen. Här hittar du några exempel på vad vi jobbar med just nu.

- Hitta sätt att underlätta för slöjdare att få tag på slöjdmaterial från skogen. Många slöjdare upplever att just materialtillgången är ett hinder. Samtidigt finns det skogsägare som inte vet om att de har värdefullt slöjdmaterial på sina marker.

- Deltar i Skogsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålen 2030 genom att medverka i det nationella projektet ”ett mer variationsrikt skogsbruk”. Här försöker vi ta reda på om slöjd och hantverk kan bidra till ett mer hållbart skogsbruk.

- Planerar för en serie slöjdresidens där vi vill just undersöka sambanden mellan slöjden och skogen. Det kan handla om slöjdmaterial, kunskap, skogsbruk och mycket annat. Läs mer om våra slöjdresidens här...