Sommarboken

Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som vill uppmuntra lustfylld sommarlovsläsning! Med Sommarboken ska barnens läsning vara kravlös. Allt är tillåtet att läsa – hur mycket eller hur litet man vill. Sommarboken riktar sig till barn mellan 8 och 12 år.

Tema 2024

Vänner och hemligheter blir 2024 års tema. Ett tema som tagits fram i samverkan med bokklubben Bokfika. De är ett gäng härliga barn och unga som ses en gång i månaden på Tibro bibliotek.

Det blir ett kärt återseende av figurerna som vi lärde känna förra gången då temat var Hjältar och väsen men nu får följa dem på helt nya äventyr. Vänner och hemligheter blir ett brett och angeläget tema som ligger nära de ungas liv och vardag där reality är viktigt och ger stor igenkänning för alla barn som deltar i Sommarboken. Dessutom finns det många boktitlar med koppling till temat.

Illustratör för årets tema är Ellinor Richey.

Så gick det förra gången

Här kan du läsa en sammanfattning från förra årets utvärdering på temat Bland hjältar och väsen.

Fokusområde 2024: språk

Ett område som också ligger nära vänskap och hemligheter är språk. Sommaren 2024 kommer vi att lyfta och ta fram aktiviteter som kopplar an till språk och kommunikation på olika sätt. Vi kommer bland annat att lyfta minoritetsspråk, flerspråkighet men även andra sätt att kommunicera som det hemliga språket - rövarspråket. Genom detta vill vi öka barns nyfikenhet och lust att ”språka” och kommunicera.
Fokusområdet är riktat till dig som bibliotekarie och jobbar med Sommarboken.

Sommarbokens podd

Missa inte sommarbokens poddavsnitt där bibliotek intervjuas om hur de brukar arrangera Sommarboken, allt beror på var biblioteket ligger.
Lyssna här >

Om

Utöver det material som kan beställas får ni även möjlighet att gå på konferenser med fördjupade metodtips och tillgång till metodhandledning, material och litteraturtips via sommarboken.se och mejlutskick.

Sommarboken har olika teman och lyfter olika metoder varje år. Temat syns i materialet och kopplat till temat tar vi fram litteraturlistor med tips kring relaterade ämnen. 

Sommarbokenkampanjen pågår årligen mellan den 13 juni och 30 augusti och materialbeställning kan göras fram till mitten av mars. 

Här finns en lista på deltagande bibliotek.

Metodhandledning

Har du beställt material kommer vi att skicka dig uppdateringar om materialet och metodtips via mejl. Du har också tillgång till massvis av metodhandledning, litteraturtips och inspiration på sommarboken.se 
Där finns metodhandboken Lust till läsning, som är framtagen specifikt för Sommarboken och där kan du få tips på hur du jobbar med läs- och skrivövningar, hur man motiverar en barngrupp och liknande, allt för att hjälpa dig att lägga upp dina lokala Sommarbokenträffar. Ett bra sätt att sprida Sommarboken lokalt är genom att göra egna pressutskick. Här hittar du en PDF med trix och konkreta tips på hur man kan gå tillväga.

Villkor

För att få vara med i kampanjen och använda Sommarboken-material ska biblioteket se till:

  • Att barnens läsning är kravlös och utan motprestation från bibliotekets sida. Allt är tillåtet att läsa – hur mycket eller hur litet man vill.
  • Att ge barn möjlighet att prata och samtala om sin läsning med varandra.
  • Att använda metoder som boksamtal eller liknande för att utveckla det litterära samtalet.

Biblioteken som deltar förbinder sig att arrangera minst 3 träffar under sommaren. Det litterära samtalet ska vara i centrum vilket innebär att barnen på olika sätt ska få möjlighet att prata om sin läsning med varandra och en bibliotekarie.

Sommarboken.se

På Sommarboken.se hittar både du som bibliotekarie och barnen som deltar i Sommarboken all information ni behöver.

Material, handböcker och tips
Det är också där du som bibliotekarie kan ladda ner årets logotyp, affischer, pysselhäfte och metodbok. Där finns metodhandboken Lust till läsning, som är framtagen specifikt för Sommarboken och där kan du få tips på hur du jobbar med läs- och skrivövningar, hur man motiverar en barngrupp och liknande, allt för att hjälpa dig att lägga upp dina lokala Sommarbokenträffar. Vi har också tagit fram en guide för hur du kan marknadsföra Sommarboken på din ort, med enkla tips och idéer.

Sommarboken funkar för alla
Här är en handbok som stöd till hur ni kan göra Sommarboksträffarna mer tillgängliga och på så sätt kunna nå och få fler barn att delta och kunna ta del av ert läsfrämjande. I handboken har vi samlat inspiration, tankar och konkreta tips som ni lätt kan använda på era bibliotek. Handboken är skriven av Hanna Jedvik. Ladda ner handboken (pdf 2 MB)

Katarina Larson

Konsulent

Telefonnummer

Projektledare och koordinator för Sommarboken