Fjärrlån och transporter

Fjärrlåneverksamheten inom Västra Götalandsregionen är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen, Biblioteken i Borås och Göteborgs stadsbibliotek.

När du fjärrlånar inom regionen, tänk på att:

Biblioteket bör först se varje inkommen fjärrlåneförfrågan som ett inköpsförslag. För att minska transporternas miljöpåverkan bör det inlånande biblioteket även undersöka möjligheten att erbjuda lån som en digital resurs, t.ex. som e-bok. Om inköp inte är möjligt eller om digitala resurser inte finns tillgängliga görs fjärrlåneförfrågan till Göteborgs eller Borås stadsbibliotek, via Libris. Det inlånande biblioteket har ansvar för inlånade medier och är skyldigt att ersätta medier som skadas eller förkommer.

I fjärrlåneguiden kan du läsa och hur du går till väga att fjärrlåna både inom Sverige och inom Norden. Fjärrlåneguiden, Sveriges Depåbibliotek och Lånecentral.

Libris Fjärrlån – här kan du lägga fjärrlåneförfrågan till Borås eller Göteborg, men även andra bibliotek t ex fjärrlån från Mångspråkiga lånecentralen.

På vår sida med söktjänster hittar du fler länkar.

Kontaktuppgifter:

Biblioteken i Borås
Marion Hydén
marion.hyden@vgregion.se
Tel: 070-0 082 25 66

Göteborgs stadsbibliotek
Joel Bejmar Håkansson
joel.hakansson@kultur.goteborg.se
Tel: 070-471 62 07

Regiontransporter
Susanne Andersson
Tel: 070-7802856
Ola Johansson
Tel: 031-3432682

Kulturförvaltningen i VGR
Anna Hansson
anna.hansson@vgregion.se
Tel: 0763-270431

Kulturförvaltningen ansvarar för transporter av media mellan biblioteken i Västra Götaland i syfte att öka användarnas till bibliotekens medieresurser. Transporter går mellan kommunbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek samt sjukhusbiblioteken NÄL och SKAS.