Synrehabilitering

Inför rehabilitering

Inför besöket har du möjlighet att ta del av filmen nedan för att få kunskap om synnedsättning och olika synjälpmedel, och få tips och strategier som underlättar för dig i vardagen.

Att du får grundkunskaper genom att se filmen innebär att du och din behandlare kan lägga mer tid på att prata om dig och dina behov. Det innebär också att du hinner fundera över vad du lärt dig och kan ställa frågor till behandlaren vid besöket.